Välj en mapp för uppspelning.

Alternativ Beskrivning
(Mapp namn) Bilder i alla mappar med det valda namnet kommer att synas under uppspelning. Mappar kan byta namn med alternativet Lagringsmapp > Byt namn i fototagningsmenyn 0 Lagringsmapp ).
Allt Bilder i alla mappar kommer att synas under uppspelning.
Nuvarande Endast bilder i den aktuella mappen kommer att vara synliga under uppspelning.