Ta bort flera bilder.

Alternativ Beskrivning
Q Vald Radera valda bilder.
i Välj datum Radera alla bilder tagna på valda datum.
R Allt Radera alla bilder i mappen som för närvarande är vald för uppspelning.