Välj om bilder ska visas automatiskt omedelbart efter tagning.

Alternativ Beskrivning
Bilder visas på den för närvarande valda skärmen (bildskärm eller sökare) när de tas.
På (endast bildskärm) Bilderna visas endast efter fotografering när monitorn används för att rama in bilder. Bilder visas inte i sökaren under fotografering.
Av Bilder kan endast ses genom att trycka på K knappen.