Justera följande ISO-känslighetsinställningar.

  • Maximal känslighet : Välj den övre gränsen för automatisk ISO-känslighetskontroll från värden mellan ISO 200 och 25600. Auto ISO-känslighetskontroll används i lägena P , S , och A och när är valt för Auto ISO-kontroll (läge M) i läge M .
  • Auto ISO-kontroll (läge M) : Välj På för att aktivera automatisk ISO-känslighetskontroll i läge M , Av för att använda värdet som valts för ISO-känslighet (läge M) .
  • ISO-känslighet (läge M) : Välj ISO-känslighet för läge M från värden mellan ISO 100 och 25600. Auto ISO-känslighetskontroll används i andra lägen.

Automatisk ISO-känslighetskontroll

Vid höga ISO-känsligheter kan kameran ha svårt att fokusera och brus (slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer) kan öka. Detta kan förhindras genom att välja ett lägre värde för ISO-känslighetsinställningar > Maximal känslighet .