Slå på eller av inbyggda eller externa mikrofoner eller justera mikrofonens känslighet. Välj Auto för att justera känsligheten automatiskt eller Mikrofon av för att stänga av ljudinspelningen; för att välja mikrofonkänslighet manuellt, välj Manuell och välj en känslighet.

2 ikonen

Filmer inspelade med mikrofon av vald för mikrofonkänslighet indikeras med en 2 ikon.