Du kan välja utlösningsläge för fotografier tagna i filmläge ( 0 Spela in filmer ( b läge) ).

Alternativ Beskrivning
U Enkel ram Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks ned. Oavsett vilket alternativ som valts kan maximalt 40 bilder tas med varje film.
c Kontinuerlig Kameran tar bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt; hur lång tid som är tillgänglig för seriebilden visas i fotograferingsdisplayen. Bildhastigheten varierar med alternativet som valts för Bildstorlek/bildhastighet i filminspelningsmenyn. Endast ett foto kan tas åt gången medan filminspelning pågår.