Om S Wide range väljs kommer inbyggda och externa mikrofoner att svara på ett brett spektrum av frekvenser, från musik till det livliga brummandet på en stadsgata. Välj T Vocal-omfång för att få fram mänskliga röster.