Minska flimmer och bandbildning när du spelar in filmer under lysrör eller kvicksilverbelysning. Välj Auto för att tillåta kameran att automatiskt välja rätt frekvens, eller manuellt matcha frekvensen till den lokala nätaggregatet.

"Flimmerreducering" i filminspelningsmenyn

Om Auto inte ger önskat resultat och du är osäker på frekvensen för den lokala strömförsörjningen, testa både 50 och 60 Hz alternativen och välj den som ger bäst resultat. Flimmerreducering kanske inte ger önskat resultat om motivet är mycket ljust, i så fall bör du prova att välja en mindre bländare (högre f-tal). För att förhindra flimmer, välj läge M och välj en slutartid anpassad till den lokala strömförsörjningens frekvens: 1/125 s, 1/60 s eller 1/30 s för 60 Hz; 1/100 s, 1/50 s eller 1/25 s för 50 Hz.