Bevara detaljer i högdagrar och skuggor, skapa filmer med naturlig kontrast. Välj Samma som fotoinställningar för att använda det alternativ som för närvarande är valt för foton ( 0 Active D-Lighting , Active D-Lighting ).