Ennen kuin asetat tai poistat akun tai muistikortteja, varmista että kameran virtakytkin on OFF -asennossa. Aseta akku paikalleen kuvan osoittamassa asennossa pitämällä oranssia akkusalpaa painettuna sivuun akun avulla. Salpa lukitsee akun paikalleen, kun akku on työnnetty kokonaan sisään.

Akkusalpa

Pitele muistikorttia kuvan osoittamassa suunnassa ja liu’uta sitä suoraan muistikortin paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Akun poistaminen

Irrota akku, kytke kamera pois päältä ja avaa akkutilan kansi. Vapauta akku painamalla akkusalpaa nuolen osoittamaan suuntaan ja poista akku sitten käsin.

Muistikorttien poistaminen

Varmista ensin, että muistikortin merkkivalo on sammunut, sammuta kamera, avaa muistikorttipaikan kansi ja paina korttia sisäänpäin ponnauttaaksesi sen ulos (q). Sen jälkeen voit poistaa muistikortin käsin (w).

Akun varaustaso

Akun varaustaso näkyy kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa, kun kamera on päällä.

Näyttö

Etsin

Ohjauspaneeli

Akun varaustason näyttö muuttuu sitä mukaa kuin akun varaustaso laskee kuvakkeesta L kuvakkeeseen K, J, I ja lopulta kuvakkeeseen H. Kun akun taso laskee tasolle H, keskeytä kuvaus ja lataa akku tai ota esiin vara-akku. Kun akku on tyhjä, H-kuvake vilkkuu; lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Jäljellä olevien kuvien määrä

Kameran ollessa päällä kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa näkyy, montako valokuvaa nykyisillä asetuksilla voidaan ottaa (jos arvo on yli 1 000, se pyöristetään alaspäin lähimpään satalukuun; esim. arvot välillä 1 400 ja 1 499 näytetään arvona 1,4 k).

Näyttö

Etsin

Ohjauspaneeli

Muistikortit

  • Muistikortit voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen poistaessasi muistikortteja kamerasta.
  • Sammuta kamera, ennen kuin asetat tai poistat muistikortteja. Älä poista muistikortteja kamerasta, sammuta kameraa tai poista tai irrota virtalähdettä kortin alustamisen tai tietojen tallentamisen, poistamisen tai tietokoneelle tai muuhun laitteeseen kopioimisen aikana. Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi johtaa tietojen menettämiseen tai kameran tai kortin vahingoittumiseen.
  • Älä koske kortin liittimiin sormilla tai metalliesineillä.
  • Älä pudota tai taivuta muistikorttia äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
  • Älä käsittele kortin koteloa voimalla. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa korttia.
  • Älä altista korttia vedelle, kuumuudelle, runsaalle kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.
  • Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.

Ei muistikorttia

Jos kamerassa ei ole muistikorttia, “ei muistikorttia” -ilmaisin ilmestyy kuvausnäyttöön ja [–E–] näkyy sekä ohjauspaneelissa että kuvausnäytössä.