b (automaatti)-tilaa voidaan käyttää myös elokuvien yksinkertaiseen “tähtää ja kuvaa” -tallennukseen.

 1. Kytke kamera päälle.

  Näytön ja ohjauspaneelin valot kytkeytyvät päälle.

 2. Valitse elokuvatila.

  Kierrä valokuva-/elokuvatilan valitsin sijaintiin 1. Huomaa, että lisävarusteena saatavia salamalaitteita ei voi käyttää, kun kamera on elokuvatilassa.

 3. Valitse b-tila.

  Paina kameran päällä olevaa tilanvalitsimen lukituksen vapautinta ja kierrä samalla tilanvalitsin sijaintiin b.

  Tilanvalitsin

  Tilanvalitsimen lukituksen vapautin

 4. Aloita tallennus.

  Aloita tallennus painamalla elokuvan tallennuspainiketta. Tallennuksen aikana kamera näyttää tallennuksen ilmaisimen ja jäljellä olevan ajan. Kameralla voidaan tarkentaa uudelleen milloin tahansa tallennuksen aikana painamalla AF-ON-painiketta tai koskettamalla näytöllä näkyvää kohdetta. Ääni tallennetaan yhdysrakenteisella mikrofonilla; älä peitä mikrofonia tallennuksen aikana.

  Elokuvan tallennuspainike

  Tallennuksen ilmaisin

  Jäljellä oleva aika

 5. Lopeta tallennus.

  Lopeta tallennus painamalla uudelleen elokuvan tallennuspainiketta. Muistikortin merkkivalo palaa, kun kamera tallentaa elokuvaa muistikortille. Älä ota muistikorttia ulos tai poista tai irrota virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on sammunut ja tallennus on päättynyt.

  Muistikortin merkkivalo

0-kuvake

0-kuvake osoittaa, että elokuvia ei voi tallentaa.

Elokuvatilassa valokuvia voidaan ottaa keskeyttämättä tallennusta painamalla laukaisin kokonaan pohjaan asti. C-kuvake vilkkuu näytössä, kun valokuva otetaan.

Valokuvien ottaminen elokuvatilassa

Huomaa, että valokuvia voi ottaa, vaikka kohde ei olisi tarkennettuna. Valokuvat tallennetaan hienom-laatuisina JPEG-muodossa ja niillä mitoilla, jotka ovat valittuna elokuvan kuvakooksi. Sarjakuvaustiloissa tallennuksen ollessa keskeytettynä kuvausnopeus vaihtelee kohtaan Kuvakoko/kuvataajuus valitun asetuksen mukaan, mutta vain yksi valokuva otetaan joka kerta, kun laukaisinta painetaan tallennuksen ollessa käynnissä. Kunkin elokuvan kohdalla voidaan kuvata enintään 50 valokuvaa.

Kuvauksen aikana

Näytöllä saattaa näkyä välkyntää, juovia tai vääristymiä sellaisten valokuvien ja elokuvien tapauksessa, jotka on kuvattu loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- tai natriumlamppuvalossa tai liikkuvien kohteiden kohdalla, etenkin jos kameraa panoroidaan vaakasuunnassa tai kohde liikkuu nopeasti vaakasuunnassa kuvan poikki. Myös epätasaisia reunoja, väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä saattaa esiintyä. Kirkkaita alueita tai juovia saattaa näkyä kuvan joillain alueilla, joilla on välkkyviä kylttejä tai muita katkonaisia valonlähteitä, tai jos strobovalo tai jokin muu kirkas, hetkellinen valonlähde valaisee kohteen hetkeksi, kun taas kohinaa (satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) ja odottamattomia värejä voi esiintyä, jos lähennät objektiivin kautta näkyvään näkymään. Elokuvan tallennuksen aikana voi ilmentyä välkyntää sähköistä aukkoa käytettäessä.

Vältä osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.

Elokuvien tallennus

Tallennus päättyy automaattisesti, kun enimmäispituus saavutetaan tai muistikortti täyttyy, tai jos objektiivi irrotetaan, jokin muu tila valitaan, tai valokuva-/elokuvatilan valitsinta kierretään sijaintiin C. Huomaa, että yhdysrakenteinen mikrofoni saattaa tallentaa ääniä, joita kuuluu kamerasta tai objektiivista tärinänvaimennuksen, automaattitarkennuksen tai aukon muuttamisen aikana.