Tietoja kameran säilytyksestä, puhdistuksesta ja hoidosta.

Tallennus

Kun kameraa ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista akku ja säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa liitinsuojus paikallaan. Estä homeen muodostuminen säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä kameraa paikassa, jossa on naftaliini- tai kamferipohjaista koimyrkkyä, tai:

 • huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai tiloissa, joissa ilmankosteus on yli 60 %
 • televisioiden, radioiden tai muiden voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden lähellä
 • paikoissa, joiden lämpötila voi olla yli 50 °C tai alle –10 °C.

Puhdistaminen

Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.

 • Kameran runko: Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka tai suola pois puhtaaseen veteen kastetulla nihkeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti. Tärkeää: Kameran sisälle pääsevä pöly tai muu vieras aine saattaa aiheuttaa vaurion, jota takuu ei kata.
 • Objektiivit, etsin: Lasipinnat vahingoittuvat helposti. Poista pöly ja nukka puhaltimella. Jos käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo pystyasennossa estääksesi nesteen vuotamisen. Poista sormenjäljet ja muut tahrat kostuttamalla pehmeä liina pienellä määrällä linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä varovasti.
 • Näyttö: Poista pöly ja nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut tahrat pyyhkimällä pinta kevyesti pehmeällä liinalla tai säämiskällä. Älä kohdista näyttöön voimaa, jotta vahinko tai toimintahäiriö vältetään.

Kuvakennon puhdistaminen

Jos epäilet, että kuvakennossa on likaa tai pölyä, joka näkyy valokuvissa, voit puhdistaa kennon asetusvalikon Puhdista kuvakenno -toiminnolla. Kennon voi puhdistaa milloin tahansa käyttämällä Puhdista nyt -toimintoa, tai puhdistus voidaan tehdä automaattisesti, kun kamera kytketään pois päältä. Jos kuvakennon puhdistaminen ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.

“Puhdista nyt”

Pidä kameraa pohja alaspäin, valitse asetusvalikosta Puhdista kuvakenno, korosta Puhdista nyt ja paina J. Kamera tarkistaa ja puhdistaa kuvakennon. Muita toimintoja ei voida suorittaa, ennen kuin puhdistus on valmis; älä poista tai irrota virtalähdettä, ennen kuin puhdistus on päättynyt ja asetusvalikko tulee näkyviin.

Kuvakennon puhdistaminen

Jos kameran painikkeita käytetään sammutuksen aikana, kuvakennon puhdistus keskeytyy.

Jos kuvakenno puhdistetaan useita kertoja peräkkäin, kuvakennon puhdistus voi tilapäisesti kytkeytyä pois käytöstä kameran sisäisten piirien suojaamiseksi. Puhdistuksen voi tehdä uudelleen lyhyen tauon jälkeen.

“Automaattinen puhdistus”

Valitse jokin seuraavista asetuksista:

6 Puhdista sammuttaessa Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti sammutuksen aikana joka kerta kun kamera kytketään pois päältä.
  Ei puhdistusta Kuvakennon automaattinen puhdistus on pois käytöstä.
 1. Valitse Automaattinen puhdistus.

  Näytä Puhdista kuvakenno -valikko kohdassa “Puhdista nyt” (0 “Puhdista nyt”) kuvatulla tavalla. Korosta Automaattinen puhdistus ja paina 2.

 2. Valitse asetus.

  Korosta asetus ja paina J.

Puhdistus käsin

Jos epäpuhtaudet eivät lähde kuvakennosta kuvakennon puhdistus -toimenpiteellä, kennon voi puhdistaa käsin alla olevien ohjeiden mukaan. Huomaa kuitenkin, että kenno on erittäin herkkä ja vahingoittuu helposti; suosittelemme, että käsin tehtävän puhdistuksen suorittaa ainoastaan valtuutettu Nikon-huoltoedustaja.

 1. Irrota objektiivi.

  Sammuta kamera ja irrota objektiivi tai rungon suojus.

 2. Tarkista kuvakenno.

  Pidä kameraa niin, että valo osuu kuvakennoon, ja tarkista, onko kennossa pölyä tai nukkaa. Jos epäpuhtauksia ei näy, siirry vaiheeseen 4.

 3. Puhdista kuvakenno.

  Poista pöly ja nukka kennosta puhaltimella. Älä käytä puhallinharjaa, sillä harjakset voivat vahingoittaa kennoa. Lian, jota ei saada pois puhaltimella, saa poistaa vain valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö. Älä missään tapauksessa koske kennoon tai pyyhi sitä.

 4. Aseta objektiivi tai rungon suojus takaisin paikalleen.

Kuvakennossa oleva vieras aine

Kun objektiiveja tai rungon suojuksia irrotetaan tai vaihdetaan, kameraan pääsevä vieras aine (tai harvinaisissa tapauksissa kamerasta irtoava voiteluaine tai pienhiukkaset) saattaa tarttua kuvakennoon ja näkyä tietyissä olosuhteissa otettavissa valokuvissa. Kun kamerassa ei ole objektiivia, suojaa kamera asettamalla kameran mukana toimitettu rungon suojus paikalleen, mutta poista ensin kameran kiinnikkeeseen, objektiivin kiinnikkeeseen ja rungon suojukseen mahdollisesti tarttunut pöly ja vieras aine. Vältä rungon suojuksen kiinnittämistä tai objektiivien vaihtamista pölyisissä olosuhteissa.

Jos kuvakennoon joutuu likaa, puhdista kuvakenno kohdassa ”Kuvakennon puhdistaminen” (0 Kuvakennon puhdistaminen) annettujen ohjeiden mukaan. Jos ongelma ei poistu, puhdista kenno käsin (0 Puhdistus käsin) tai puhdistuta kenno valtuutetulla Nikon-huoltohenkilöstöllä. Likaantuneella kennolla otettuja valokuvia voi korjata joissakin kuvankäsittelysovelluksissa olevilla kuvanpuhdistustoiminnoilla.

Kameran ja lisävarusteiden huolto

Kamera on tarkkuuslaite, joka vaatii säännöllistä huoltoa. Suosittelemme tarkastuttamaan kameran alkuperäisellä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla Nikon-huoltoedustajalla 1–2 vuoden välein ja huollattamaan sen 3–5 vuoden välein (nämä palvelut ovat maksullisia). Säännöllistä tarkastusta ja huoltoa suositellaan erityisesti, jos kameraa käytetään ammatillisiin tarkoituksiin. Suosittelemme ottamaan mukaan kaikki kamerassa säännöllisesti käytettävät lisävarusteet, kuten objektiivit tai lisävarusteena saatavat salamalaitteet, kun kamera viedään tarkastukseen tai huoltoon.