Optista ja radio-ohjattua AWL:ää voidaan käyttää yhdessä. Radio-ohjatun salaman ohjauksen mahdollistaa kameraan yhdistetty WR-R10, ja optisen ohjauksen mahdollistaa langaton salamanohjain SU-800 tai kameran varusteluistiin kiinnitetty SB-910-, SB-900-, SB-800-, SB-700- tai SB-500-salamalaite. Ennen kuin jatkat, muodosta langaton yhteys radio-ohjattujen salamalaitteiden ja WR-R10:n välille (0 Radio-ohjattu AWL). Jos SB-500 on kiinnitetty kameran varusteluistiin, valitse Optinen/radio-ohjattu AWL valokuvausvalikon kohtaan Salaman ohjaus > Langattoman salaman asetukset; muiden salamalaitteiden tai SU-800:n kohdalla tämä asetus valitaan automaattisesti.

Ainoaksi käytettävissä olevaksi asetukseksi kohtaan Salaman etäohjaus määritetään Ryhmäsalama. Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A–F). Aseta optisesti ohjatut salamalaitteet ryhmiin A–C ja radio-ohjatut laitteet ryhmiin D–F (näytä asetukset ryhmiin D–F painamalla 1 tai 3 ryhmäsalama-asetusten näytössä).