Kamera voi näyttää kameran varusteluistiin kiinnitetyn salaman tiedot optisen AWL:n pääsalamaksi määritetyille salamalaitteille SB-5000 ja SB-500 sekä etäsalamalaitteille, joita ohjataan radio-ohjatulla AWL:llä WR-R10:n kautta. Salaman tietoja voi tarkastella kameran näytöllä painamalla DISP-näppäintä valokuvatilassa (0 DISP-painike). Näytettävät tiedot riippuvat salaman ohjaustilasta.

Ryhmäsalama

1 Salaman valmiusilmaisin 1
2

Salaman etäohjaus

FP-ilmaisin

3 Salaman etäohjaustila 2
4

Ryhmäsalaman ohjaustila 3

Ryhmäsalamatila

Salaman taso (teho) / salaman korjaus

5 Kanava 2
6 Yhdistämistila 4

Näkyy radio-ohjatussa AWL:ssä, kun kaikki salamalaitteet ovat valmiina.

Optinen AWL ilmaistaan kuvakkeella Y, radio-ohjattu AWL kuvakkeella Z ja yhdistetty optinen ja radio-ohjattu AWL kuvakkeilla Y ja Z. Optinen AWL-kanava yhdistetylle optiselle ja radio-ohjatulle AWL:lle on käytettävissä ainoastaan silloin, kun SB-500:aa käytetään pääsalamana.

Kuvakkeet näkyvät kummallekin ryhmälle, kun käytetään yhdistettyä optista ja radio-ohjattua AWL:ää.

Näytetään vain, kun käytetään radio-ohjattua AWL tai yhdistettyä optista ja radio-ohjattua AWL:ää.

Nopea langaton ohjaus

1 Salaman valmiusilmaisin 1
2

Salaman etäohjaus

FP-ilmaisin

3 Salaman etäohjaustila 2
4 A : B -suhde
5 Salaman korjaus
6 Ryhmän C salaman ohjaustila ja salaman taso (teho)
7 Kanava 2
8 Yhdistämistila 3

Näkyy radio-ohjatussa AWL:ssä, kun kaikki salamalaitteet ovat valmiina.

Optinen AWL ilmaistaan kuvakkeella Y, radio-ohjattu AWL kuvakkeella Z ja yhdistetty optinen ja radio-ohjattu AWL kuvakkeilla Y ja Z. Optinen AWL-kanava yhdistetylle optiselle ja radio-ohjatulle AWL:lle on käytettävissä ainoastaan silloin, kun SB-500:aa käytetään pääsalamana.

Näytetään vain, kun käytetään radio-ohjattua AWL tai yhdistettyä optista ja radio-ohjattua AWL:ää.

Etäsarja

1 Salaman valmiusilmaisin 1
2 Salaman etäohjaus
3 Salaman taso (teho)
4 Salaman etäohjaustila 2
5

Välähdyskerrat (väläykset)

Taajuus

6 Ryhmän tila (käytössä/ei käytössä)
7 Kanava 2
8 Yhdistämistila 3

Näkyy radio-ohjatussa AWL:ssä, kun kaikki salamalaitteet ovat valmiina.

Optinen AWL ilmaistaan kuvakkeella Y, radio-ohjattu AWL kuvakkeella Z ja yhdistetty optinen ja radio-ohjattu AWL kuvakkeilla Y ja Z. Optinen AWL-kanava yhdistetylle optiselle ja radio-ohjatulle AWL:lle on käytettävissä ainoastaan silloin, kun SB-500:aa käytetään pääsalamana.

Näytetään vain, kun käytetään radio-ohjattua AWL tai yhdistettyä optista ja radio-ohjattua AWL:ää.

Salamatiedot ja kameran asetukset

Salamatietojen näytöllä näkyvät valitut kameran asetukset, mukaan lukien kuvaustila, suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys.

Salama-asetusten muuttaminen

Salama-asetuksia voi muuttaa painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä. Käytettävissä olevat asetukset riippuvat salamalaitteesta ja valituista asetuksista. Voit myös laukaista salaman kokeeksi.