Muissa tiloissa kuin b valotuksen korjausta käytetään kameran ehdottaman valotusarvon muuttamiseen, mikä kirkastaa tai tummentaa kuvia. Valitse arvo väliltä –5 EV:tä (alivalotus) ja +5 EV:tä (ylivalotus) 1/3 EV:n porrastuksella (vain valokuvat; elokuvien valikoima on –3 – +3 EV:tä). Yleensä positiiviset arvot tekevät kohteesta kirkkaamman ja negatiiviset tummemman.

−1 EV

Ei valotuksen korjausta

+1 EV

Valitse valotuksen korjausarvo painamalla E-painiketta ja kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu arvo näkyy.

E-painike

Pääkomentokiekko

Ohjauspaneeli

Jos arvo on jokin muu kuin ± 0,0, valotusilmaisin ja E-kuvake (elokuvatila) tai E-kuvake ja valitusilmaisin (valokuvatila) näkyvät kamerassa sen jälkeen, kun vapautat E-painikkeen. Valotuksen korjauksen nykyinen arvo voidaan vahvistaa painamalla E-painiketta.

Näyttö

Etsin

Normaalin valotuksen voi palauttaa asettamalla valotuksen korjaukseksi ±0. Valotuksen korjaus ei nollaudu, kun kamera sammutetaan.

Tila M

Tilassa M valotuksen korjaus vaikuttaa vain valotusilmaisimeen; suljinaika tai aukko eivät muutu (ISO-herkkyyttä säädetään kuitenkin automaattisesti valitun valotuksen korjausarvon mukaan, kun automaattinen ISO-herkkyyssäätö on käytössä; 0 Autom. ISO-herkkyyssäätö). Valotusilmaisin ja valotuksen korjauksen nykyinen arvo näkyvät painamalla E-painiketta.

Salamavalokuvaus

Kun lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käytetään, valotuksen korjaus vaikuttaa sekä salaman tehoon että valotukseen, mikä muuttaa sekä pääkohteen että taustan kirkkautta. Mukautetulla asetuksella e3 (Valot. korj. salamakuvissa) valotuksen korjauksen voi rajoittaa koskemaan vain taustaa.