Käytä i-valikon asetusta Suojaa suojataksesi kuvia tahattomalta poistamiselta. Huomaa, että tämä ei estä kuvien häviämistä muistikortin alustuksen yhteydessä.

  1. Valitse kuva.

    Paina K-painiketta aloittaaksesi toiston ja tuodaksesi näyttöön kuvan, jonka haluat suojata.

  2. Näytä i-valikko.

    Paina i-painiketta näyttääksesi i-valikon.

  3. Valitse suojaa.

    Korosta Suojaa ja paina J. Suojatut kuvat tunnistaa P -kuvakkeesta; poistaaksesi suojauksen näytä kuva ja toista vaiheet 2–3.

Kaikkien kuvien suojauksen poistaminen

Voit poistaa suojauksen kaikista kuvista toistovalikon kohdassa Toistokansio valittuna olevassa kansiossa tai kansioissa valitsemalla Poista kaikkien suojaus i-valikossa.