Kun kameraan on kiinnitetty yhtenäistettyä salaman ohjausta tukeva salamalaite (SB-5000, SB-500, SB-400 tai SB-300), salaman ohjaustilaa, salaman tehoa ja muita salama-asetuksia voi säätää valokuvausvalikon kohdassa Salaman ohjaus > Salaman ohjaustila (SB-5000:lla näitä asetuksia voi säätää myös salamalaitteen painikkeilla). Käytettävissä olevat asetukset riippuvat käytettävästä salamasta, kun taas kohdassa Salaman ohjaustila näkyvät asetukset riippuvat valitusta tilasta. Muiden salamalaitteiden asetuksia voi säätää vain salamalaitteen painikkeilla.

  • TTL: i-TTL-tila. Kun käytössä on SB-500, SB-400 tai SB-300, salaman korjausta voi säätää valokuvausvalikon kohdasta Salaman korjaus.
  • Automaattinen ulkoinen salama: Tässä tilassa tehoa säädetään automaattisesti kohteesta heijastuvan valon määrän mukaan; myös salaman korjausta voi käyttää. Automaattinen ulkoinen salama tukee asetuksia ”automaattinen aukko” (qA) ja tiloja ”ei-TTL-automatiikka” (A). Katso lisätietoja salamalaitteen käyttöoppaasta.
  • Etäisyyden esivalinta, käsisäätö: Valitse kohteen etäisyys; salaman tehoa säädetään automaattisesti. Myös salaman korjausta voi käyttää.
  • Käsisäätö: Valitse salaman teho käsin.
  • Sarjasalama: Salama välähtää toistuvasti sulkimen ollessa auki, mikä tuottaa päällekkäisvalotustehosteen. Valitse salaman teho (Teho), montako kertaa salamalaite välähtää enintään (Väläykset) ja montako kertaa sekunnissa salama välähtää (Taajuus, mitataan hertseinä). Kohtaan Väläykset käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat kohtiin Teho ja Taajuus valittujen asetusten mukaan; katso lisätietoja salamalaitteen mukana toimituista ohjeista.

Yhtenäistetty salaman ohjaus

Yhtenäistetty salaman ohjaus mahdollistaa asetusten jakamisen kameran ja salamalaitteen välillä. Jos kameraan on kiinnitetty salamalaite, joka tukee yhtenäistettyä salaman ohjausta, kameralla tai salamalaitteella tehdyt salama-asetusten muutokset otetaan käyttöön molemmissa laitteissa, samoin kuin muutokset, jotka tehdään erikseen saatavalla Camera Control Pro 2 -ohjelmistolla.

i-TTL-salamaohjaus

Kun CLS-yhteensopiva salamalaite asetetaan TTL-tilaan, kamera valitsee automaattisesti jonkin seuraavista salaman ohjauksista:

  • Tasapainotettu i-TTL-täytesalama: Salamalaite tuottaa sarjan lähes näkymättömiä esisalamoita (esisalamapeilaus) juuri ennen pääsalamaa. Kamera analysoi esisalamat, jotka heijastuvat kaikilla kuvan alueilla olevista kohteista, ja säätää salaman tehoa luodakseen luonnollisen tasapainon pääkohteen ja taustavalaistuksen välille.
  • Vakio-i-TTL-täytesalama: Salaman tehoa säädetään niin, että kuvan valaistustaso on vakio; taustan kirkkautta ei oteta huomioon. Suositellaan kuviin, joissa pääkohdetta korostetaan taustan yksityiskohtien kustannuksella, tai kun käytetään valotuksen korjausta. Vakio-i-TTL-täytesalama aktivoituu automaattisesti, kun pistemittaus valitaan.