Nikonin kehittynyt luova valaistusjärjestelmä (CLS) parantaa kameran ja siihen soveltuvien salamalaitteiden välistä tiedonsiirtoa parantaen salamavalokuvauksen laatua.

CLS-yhteensopivat salamalaitteet

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä CLS-yhteensopivien salamalaitteiden kanssa:

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Yksi salama i-TTL Tasapainotettu i-TTL-täytesalama 1
Vakio-i TTL-täytesalama 2 2 2
qA Automaattinen aukko 3
A Ei-TTL-automatiikka 3
GN Etäisyyden esivalinta, käsisäätö
M Käsisäätö 4 4 4
RPT Sarjasalama
Optinen kehittynyt langaton valaistus Päälaite Salaman etäohjaus 4
i-TTL i-TTL 4
[A:B] Nopea langaton salaman ohjaus 5
qA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö 4
RPT Sarjasalama
Etälaite i-TTL i-TTL
[A:B] Nopea langaton salaman ohjaus
qA/A Automaattinen aukko /
Ei-TTL-automatiikka
6 6
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Radio-ohjattu kehittynyt langaton valaistus 7
Väritietojen välitys (salama)
Väritietojen välitys (LED-valo)
Automaattinen nopea FP-täsmäys 8
Salamavalon lukitus 9
Punasilmäisyyden vähennys
Kameran muotoiluvalo
Yhtenäistetty salaman ohjaus
Salamalaitteen laiteohjelman päivitys kameralla 10

Ei käytettävissä pistemittauksen kanssa.

Voidaan valita myös salamalaitteella.

qA/A-tilan valinta tehdään salamalaitteella käyttämällä mukautettuja asetuksia.

Voidaan valita ainoastaan kameran Salaman ohjaus -asetuksella.

Käytettävissä vain lähikuvauksessa.

Tilan qA tai A valinta riippuu pääsalamalla valitusta asetuksesta.

Tukee samoja toimintoja kuin optista AWL:ää tukevat etäsalamalaitteet.

Käytettävissä vain salaman ohjaustiloissa i-TTL, qA, A, GN ja M.

Käytettävissä vain i-TTL- salaman ohjaustilassa tai kun salama on asetettu lähettämään esisalamapeilausta salaman ohjaustilassa qA tai A.

SB-910:n ja SB-900:n laiteohjelmat voi päivittää kameralla.

Langaton salamanohjain SU-800

CLS-yhteensopivaan kameraan kiinnitettyä SU-800-ohjainta voi käyttää enintään kolmessa ryhmässä olevien salamalaitteiden SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-R200 ohjaamiseen. SU-800:ssa itsessään ei ole salamaa.

Salamavalokuvaus

Salamaa ei voi yhdistää joidenkin kameran toimintojen kanssa, mukaan lukien:

  • Äänetön valokuvaus
  • Elokuvan tallennus
  • HDR (laaja dynaaminen alue)
  • Nopea sarjakuvaus (pidennetty)

Salaman korjaus

Salaman ohjaustiloissa i-TTL ja automaattinen aukko (qA) lisävarusteena saatavalla salamalaitteella tai kameran asetuksella Salaman ohjaus valittu salaman korjaus lisätään valokuvausvalikon asetuksella Salaman korjaus valittuun salaman korjaukseen.

Muut salamalaitteet

Seuraavia salamalaitteita voi käyttää ei-TTL-automatiikka- ja käsisäätötiloissa.

Salamalaite

Salamatila

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
G Sarjasalama
REAR Jälkiverhon täsmäys 2

Salamatilaksi asetetaan automaattisesti TTL, eikä laukaisinta voi käyttää. Aseta salamalaitteen tilaksi A (ei-TTL-automaattisalama).

Käytettävissä, kun salamatila valitaan kameralla.

Salamavalon lukituksen käyttäminen lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kanssa.

Salamavalon lukitus on käytettävissä lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kanssa salaman ohjaustiloissa TTL ja (kun sitä tuetaan) näytön esisalama qA ja näytön esisalama A (katso lisätietoja salamalaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta). Huomaa, että kun kehittynyttä langatonta valaistusta käytetään etäsalamalaitteiden ohjaamiseen, pääsalaman tai vähintään yhden etäryhmän salaman ohjaustilaksi on asetettava TTL, qA tai A. Salamavalon lukitukseen mitattava alue on seuraava:

Salamalaite Salamatila Mitattu alue
Erillinen salamalaite i-TTL 6 mm:n ympyrä rajauksen keskellä
qA Salaman valotusmittarin mittaama alue
Muiden salamalaitteiden kanssa käytettävä (kehittynyt langaton valaistus) i-TTL Koko kuva
qA Salaman valotusmittarin mittaama alue
A

Lisävarusteena saatavia salamalaitteita koskevia huomautuksia

Katso lisätietoja salamalaitteen käyttöoppaasta. Jos laite tukee CLS-järjestelmää, katso lisätietoja CLS-yhteensopivia digitaalijärjestelmäkameroita käsittelevästä osasta. Huomaa, että tämä kamera ei sisälly luokkaan “digitaalijärjestelmäkamera” SB-80DX-, SB-28DX- ja SB-50DX-laitteiden käyttöoppaissa.

i-TTL-salamaohjausta voi käyttää ISO-herkkyyksillä 64–12800 (Z 7) tai 100–12800 (Z 6). Arvoa 12800 suuremmilla asetuksilla haluttua lopputulosta ei välttämättä saavuteta kaikilla etäisyyksillä tai aukon asetuksilla. Jos salaman valmiusilmaisin (c) vilkkuu noin kolmen sekunnin ajan valokuvan ottamisen jälkeen i-TTL- tai ei-TTL-automaattitilassa, salama on välähtänyt täydellä teholla ja valokuva saattaa olla alivalottunut (vain CLS-yhteensopivat salamalaitteet).

Kun SC-sarjan 17-, 28- tai 29-täsmäysjohtoa käytetään kuvattaessa kamerasta erillään olevalla salamalla, oikeaa valotusta ei välttämättä saavuteta i-TTL-tilassa. Suosittelemme valitsemaan vakio-i-TTL-täytesalaman. Ota testikuva ja tarkista tulos kameran näytöltä.

Käytä i-TTL-tilassa salamalaitteen mukana toimitettua valonhajotinta tai heijastuslevyä. Älä käytä muita paneeleita, kuten valonhajottimia, koska ne saattavat aiheuttaa virheellisen valotuksen.

Tilassa P suurinta aukkoa (pienintä aukkoarvoa) rajoitetaan ISO-herkkyyden mukaan alla kuvatulla tavalla:

Suurin aukko, kun ISO-vastaavuus on:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Jos objektiivin suurin aukko on pienempi kuin yllä olevassa taulukossa, aukon suurin arvo on objektiivin suurimman aukon arvo.

Tarkennusapuvalo tulee kamerasta, ei salamalaitteesta; SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-400 mahdollistavat kuitenkin punasilmäisyyden vähennyksen.

Kun SD-9- tai SD-8A-lisävirtalähde on liitetty suoraan kameraan, salaman kanssa otettavissa valokuvissa voi esiintyä viivoina näkyvää kohinaa. Pienennä ISO-herkkyyttä tai lisää kameran ja akkuperän välistä etäisyyttä.

Muotoiluvalo

Kun painat painiketta, johon Katsele on määritetty mukautetulla asetuksella f2 (Mukaut. ohjauksen määritys), CLS-yhteensopivat salamalaitteet lähettävät muotoilusalaman. Tätä ominaisuutta voi käyttää kehittyneen langattoman valaistuksen kanssa valon kokonaisvaikutuksen esikatselemiseen, kun käytetään useita salamalaitteita; vaikutuksen näkee parhaiten katsomalla kohdetta suoraan kameran näytön katsomisen sijaan. Muotoiluvalon voi poistaa käytöstä mukautetulla asetuksella e5 (Muotoilusalama).

Strobovalo studiossa

Voit säätää objektiivin läpi näkyvän näkymän väriä ja kirkkautta, jotta kuvat olisi helpompi rajata, valitsemalla asetuksen Pois mukautettuun asetukseen d8 (Käytä aset. reaaliaikanäkymässä).