Käytä X- ja W (Q) -painikkeita selataksesi täyskuvatoiston ja pienoiskuvien toiston välillä.

Täyskuvatoisto

X 

 W (Q)

Pienoiskuvien toisto

X 

 W (Q)

X 

 W (Q)

Täyskuvatoisto

Paina K-painiketta ja näytä viimeksi otettu kuva täyskuvatoistossa näytöllä. Lisää kuvia voi näyttää painamalla 4 tai 2; näytä lisätietoja nykyisestä valokuvasta painamalla 1 tai 3 tai paina DISP-painiketta (0 Kuvan tiedot).

Pienoiskuvien toisto

Voit näyttää useita kuvia painamalla W (Q) -painiketta, kun kuva näkyy täyskuvatoistossa. Näytettävien kuvien määrä kasvaa 4:stä 9:ään ja 72:een joka kerta kun W (Q) -painiketta painetaan ja pienenee joka kerta kun X-painiketta painetaan. Korosta kuvia monivalitsimella.

Kosketusohjaimet

Kosketusohjaimia voidaan käyttää, kun kuvia näytetään näytöllä (0 Toisto).

Käännä pysty

Näyttääksesi pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) valokuvat pystysuunnassa valitse Päällä toistovalikon kohtaan Käännä pysty.

Kuvan tarkastelu

Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu, valokuvat näytetään automaattisesti kuvauksen jälkeen (kuvia ei käännetä automaattisesti kuvan tarkastelun aikana, koska kamera on jo oikeassa asennossa). Jos Päällä (vain näyttö) on valittu, valokuvia ei näytetä etsimessä. Sarjakuvaustiloissa kuvat näytetään, kun kuvaus päättyy, ja ensin näytetään nykyisen sarjan ensimmäinen valokuva.