Jos haluat katsella toistoasetuksia, valitse D-välilehti kameran valikoista.

Asetus

Katso myös

Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Toistovalikon oletusarvot” (0 Toistovalikon oletusarvot).