Alla on lueteltu ratkaisuja joihinkin yleisiin ongelmiin.

Akku/näyttö

 • Kamera on päällä, muttei reagoi: Odota, että tallennus päättyy. Jos ongelma ei poistu, sammuta kamera. Jos kamera ei sammu, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen, tai jos käytät verkkolaitetta, irrota se ja kytke takaisin. Huomaa, että vaikka tallennettavana olevat tiedot menetetään, virtalähteen poistaminen tai irrottaminen ei vaikuta tietoihin, jotka on jo tallennettu.
 • Etsin tai näyttö ei kytkeydy päälle:

  • Valitse näyttötilapainikkeella toinen näyttötila (huomaa, että ensin voi olla tarpeen poistaa haluttu tila käytöstä asetusvalikon asetuksella Rajoita näytön tilan valintaa).
  • Silmätunnistimessa oleva pöly, nukka tai muut vieraat aineet voivat estää sitä toimimasta normaalisti. Puhdista silmätunnistin puhaltimella.
 • Etsintä ei ole tarkennettu: Kierrä diopterin säädintä tarkentaaksesi etsimen. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, valitse kertatarkennus AF-S, pistetarkennus ja keskitarkennuspiste, rajaa keskitarkennuspisteeseen suurikontrastinen kohde ja paina laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi kameran. Kun kamera on tarkennettu, tarkenna kohde etsimessä käyttämällä diopterin säädintä.
 • Näytöt sammuvat varoittamatta: Valitse pidempi viive mukautettuun asetukseen c3 (Virrankatkaisun viive).
 • Ohjauspaneelin näyttö ei reagoi ja on himmeä: Ohjauspaneelin reagointinopeus ja kirkkaus vaihtelevat lämpötilan mukaan.

Kuvaus

 • Kamera käynnistyy hitaasti: Poista tiedostoja tai kansioita.
 • Sulkimen laukaisu on estetty:

  • Muistikortti on täynnä.
  • Suljin lukittu on valittu asetusvalikon kohtaan Laukaisu muistikortitta, eikä kamerassa ole muistikorttia.
  • Tila S on valittu Bulb- tai Time-aikavalotuksen ollessa valittuna suljinajaksi.
 • Kamera reagoi laukaisimeen hitaasti: Valitse Pois mukautettuun asetukseen d4 (Valotuksen viivetila).
 • Kamera ottaa vain yhden kuvan joka kerta, kun laukaisinta painetaan sarjakuvaustiloissa: Kytke HDR pois päältä.
 • Valokuvat eivät ole tarkkoja: Jos haluat tarkentaa automaattitarkennuksella, valitse AF-S, AF-C tai AF-F tarkennustilaksi. Jos kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella (0 Automaattitarkennus), käytä käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta.
 • Äänimerkkejä ei kuulu:

  • Pois on valittu asetusvalikon kohtaan Äänimerkkiasetukset > Äänimerkki päällä/pois.
  • AF-C on valittu tarkennustilaksi.
  • Päällä on valittu valokuvausvalikon kohtaan Äänetön valokuvaus.
  • Kamera on elokuvatilassa.
 • Kaikkia suljinaikoja ei voi käyttää: Salama on käytössä. Salamatäsmäysnopeuden voi valita mukautetulla asetuksella e1 (Salamatäsmäysnopeus); kun käytössä on yhteensopiva salamalaite, valitse 1/200 s (automaattinen FP) saadaksesi käyttöön kaikki suljinajat.
 • Tarkennus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin: Kun AF-C on valittu tarkennustilaksi, tarkennus voidaan lukita painamalla sivuvalitsimen keskustaa.
 • Tarkennuspistettä ei voi muuttaa: Tarkennuspiste ei ole käytettävissä automaattisen tarkennusalueen valinnan kanssa; valitse toinen tarkennusaluetila.
 • Kamera tallentaa valokuvat hitaasti: Ota pitkän valotusajan kohinan vähennys pois käytöstä.
 • Valokuvissa ja elokuvissa ei näytä olevan samaa valotusta kuin näytössä näkyvässä esikatselussa: Voit esikatsella valotukseen ja väriin vaikuttaviin asetuksiin tehtäviä muutoksia valitsemalla Päällä mukautettuun asetukseen d8 (Käytä aset. reaaliaikanäkymässä). Huomaa, että muutokset asetuksiin Näytön kirkkaus ja Etsimen kirkkaus eivät vaikuta kameralla tallennettuihin kuviin.
 • Elokuvatilassa näkyy välkyntää tai juovia: Valitse elokuvausvalikossa kohta Välkynnänvähennys ja valitse asetus, joka vastaa paikallisen verkkovirtalähteen taajuutta.
 • Objektiivin läpi näkyvässä näkymässä näkyy kirkkaita alueita tai kaistaleita: Välkkyvää kylttiä, salamaa tai muuta lyhytkestoista valonlähdettä käytetään kuvan rajauksen aikana.
 • Valokuvissa näkyy tahroja: Puhdista objektiivin etu- ja takaelementit. Jos ongelma ei poistu, puhdista kuvakenno.
 • Syväterävyys on epäsäännöllinen: Lyhyillä suljinajoilla ja/tai nopeilla objektiiveilla kuvatessa saatat huomata epäsäännöllisyyksiä syväterävyys-tehosteen muodossa. Vaikutusta voidaan vähentää valitsemalla pidempiä suljinaikoja ja/tai suurempia aukkoarvoja.
 • Kuvaus päättyy odottamatta tai ei ala: Kuvaus saattaa päättyä automaattisesti kameran sisäisten piirien suojaamiseksi vahingoittumiselta, jos ympäristön lämpötila on korkea tai jos kameraa on käytetty pitkiä aikoja sarjakuvaukseen, elokuvan tallennukseen tai vastaavaan. Jos et pysty kuvaamaan, koska kamera on ylikuumentunut, odota sisäisten virtapiirien jäähtyvän ja yritä sitten uudelleen. Huomaa, että kamera saattaa tuntua lämpimältä, mutta tämä ei ole merkki viasta.
 • Kuvallisia häiriötekijöitä ilmestyy näyttöön kuvauksen aikana: ”Kohinaa” (satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) ja odottamattomia värejä voi näkyä, jos lähennät näkymää objektiivin läpi. Satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai kirkkaita pisteitä voi syntyä myös, jos kameran sisäisten piirien lämpötila nousee kuvauksen aikana; sammuta kamera, kun sitä ei käytetä. Kun käytetään suuria ISO-herkkyyksiä, kohina voi näkyä herkemmin pitkillä valotusajoilla tai kuvissa, jotka on tallennettu, kun kameran lämpötila on kohonnut. Huomaa, että kohinan hajonta näytöllä saattaa poiketa lopullisen kuvan vastaavasta. Voit vähentää kohinaa säätämällä esimerkiksi ISO-herkkyyden, suljinajan tai Aktiivisen D-Lightingin asetusta.
 • Valkotasapainoa ei voida mitata: Kohde on liian tumma tai liian kirkas.
 • Kuvaa ei voi valita valkotasapainon esiasetuksen lähteeksi: Kyseiset kuvat on luotu eri kameramallilla.
 • Valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää:

  • Kuvanlaaduksi on valittu NEF (RAW)- tai NEF+JPEG-asetus.
  • Päällekkäisvalotus tai HDR (laaja dynaam. alue) -valokuvaus on käytössä.
 • Picture Control -säätimien vaikutukset vaihtelevat kuvasta toiseen: Automaattinen on valittuna kohdassa Aseta Picture Control, asetukseen Automaattinen perustuva Picture Control on valittu tai A (automaattinen) on valittu kohtaan Pikaterävöittäminen tai kontrastiin tai värikylläisyyteen. Valitse jokin muu asetus saadaksesi yhdenmukaisia tuloksia kuvasarjoissa.
 • Mittausta ei voi vaihtaa: Valotuksen lukitus on käytössä.
 • Valotuksen korjausta ei voi käyttää: Valitse tilaksi P, S tai A.
 • Pitkillä valotusajoilla syntyy kohinaa (värikkäitä laikkuja tai muita häiriötekijöitä): Ota pitkän valotusajan kohinan vähennys käyttöön.
 • Tarkennusapuvalo ei syty:

  • Valitse Päällä mukautettuun asetukseen a12 (Yhdysrak. tarkennusapuvalo).
  • Ilmaisin ei pala elokuvatilassa tai kun AF-C tai MF on valittu tarkennustilaksi.
 • Elokuviin ei tallennu ääntä: Mikrofoni pois on valittu elokuvausvalikon kohtaan Mikrofonin herkkyys.

Toisto

 • Kamera ei toista NEF (RAW) -kuvia: Kuvat on otettu NEF+JPEG -kuvanlaaduilla.
 • Kamera ei näytä muilla kameroilla otettuja kuvia: Muunmerkkisillä kameroilla otetut kuvat eivät välttämättä näy oikein.
 • Jotkin valokuvat eivät näy toiston aikana: Valitse Kaikki kohtaan Toistokansio.
 • Pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) valokuvat näkyvät vaakasuuntaisina (maisemasuunta):

  • Valitse Päällä toistovalikon kohtaan Käännä pysty.
  • Valokuvat näytetään kuvan tarkastelussa.
  • Kamera osoitti ylöspäin tai alaspäin valokuvaa otettaessa.
 • Kuvia ei voi poistaa: Kuvat on suojattu. Poista suojaus.
 • Kuvia ei voi muokata: Kuvaa ei voi muokata tällä kameralla.
 • Kamerassa näkyy ilmoitus, jonka mukaan kansiossa ei ole kuvia: Valitse Kaikki kohtaan Toistokansio.
 • Kuvia ei voi tulostaa: NEF (RAW)- ja TIFF-valokuvia ei voi tulostaa suoran USB-liitännän kautta. Siirrä valokuvat tietokoneelle ja tulosta ne käyttäen Capture NX-D:tä. NEF (RAW) -valokuvat voi tallentaa JPEG-muodossa käyttämällä muokkausvalikon NEF (RAW) -käsittely -toimintoa.
 • Kuvat eivät näy HDMI-laitteissa: Varmista, että HDMI-kaapeli (saatavilla erikseen) on liitetty.
 • Lähtö HDMI-laitteisiin ei toimi odotetusti:

  • Tarkista, että HDMI-kaapeli on kytketty oikein.
  • Valitse Pois kohtaan HDMI > Lisäasetukset > Ulkoisen tallennuksen hallinta asetusvalikossa.
  • Tarkista uudelleen, kun olet valinnut asetusvalikossa Palauta kaikki asetukset.
 • Capture NX-D:n pölynpoistotoiminto ei vaikuta halutulla tavalla: Kuvakennon puhdistus siirtää kuvakennossa olevaa pölyä. Ennen kuvakennon puhdistusta tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää valokuvissa, jotka otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen; vastaavasti kuvakennon puhdistuksen jälkeen tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää valokuvissa, jotka on otettu ennen kuvakennon puhdistusta.
 • NEF (RAW) -kuvat näkyvät eri tavalla tietokoneella kuin kamerassa: Muiden valmistajien ohjelmistot eivät näytä Picture Control -säätimien, Aktiivisen D-Lightingin, vinjetoinnin korjauksen ja muun vastaavien vaikutuksia. Käytä Capture NX-D:tä tai ViewNX-i:tä.
 • Kuvia ei voi siirtää tietokoneelle: Tietokoneen käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva kameran tai kuvansiirto-ohjelmiston kanssa. Käytä kortinlukijaa tai korttipaikkaa kopioidaksesi kuvia tietokoneelle.

Bluetooth ja Wi-Fi (langattomat verkot)

 • Älylaitteet eivät näytä kameran SSID:tä (verkon nimi):

  • Varmista, että Ei käytössä on valittu kameran asetusvalikon kohtaan Lentokonetila.
  • Varmista, että Käytössä on valittu kameran asetusvalikon kohtaan Muodosta yhteys älylaitteeseen > Parinmuodostus (Bluetooth) > Bluetooth-yhteys.
  • Yritä kytkeä älylaitteen Wi-Fi pois päältä ja takaisin päälle.
 • Kamera ei voi muodostaa yhteyttä langattomiin tulostimiin ja muihin langattomiin laitteisiin: Tällä kameralla voi muodostaa yhteyden vain tietokoneisiin ja älylaitteisiin.

Muut

 • Tallennuspäivämäärä on väärä: Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin useimmat rannekellot ja kellot. Tarkista kello säännöllisesti tarkemmista kelloista ja aseta se uudelleen tarvittaessa.
 • Joitain valikon kohtia ei voi valita: Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä tietyillä asetusyhdistelmillä tai kun kamerassa ei ole muistikorttia.