Salaman korjausta käytetään muuttamaan salaman tehoa –3 EV– +1 EV 1/3 EV:n porrastuksella, mikä muuttaa pääkohteen kirkkautta suhteessa taustaan. Salaman tehoa voi nostaa, jolloin pääkohde näyttää kirkkaammalta, tai laskea, jolloin ei-toivotut valoalueet ja heijastukset vähenevät. Yleensä positiiviset arvot tekevät pääkohteesta kirkkaamman ja negatiiviset tummemman.

Valitse salaman korjauksen arvo valokuvausvalikon kohdasta Salaman korjaus. Jos arvo on jokin muu kuin ±0,0 Y-kuvake näkyy näytössä ja ohjauspaneelissa.

Normaalin salamatehon voi palauttaa asettamalla salaman korjaukseksi ±0,0. Salaman korjausta ei nollata, kun kamera sammutetaan.