Paina tilanvalitsimen lukituksen vapautinta ja kierrä tilanvalitsinta valitaksesi jonkin seuraavista tiloista:

Tilanvalitsin

Tilanvalitsimen lukituksen vapautin

 • b Automaattinen: “Tähtää ja kuvaa”-tila, jossa kamera asettaa valotuksen ja värisävyn (0 Valokuvien ottaminen (b-tila), Elokuvien kuvaaminen (b-tila)).
 • P Ohjelmoitu automatiikka: Kamera asettaa suljinajan ja aukon optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi. Suositellaan tilannekuviin ja muihin tilanteisiin, joissa kameran asetusten säätämiseen on vain vähän aikaa.
 • S Suljinajan esivalinta-automatiikka: Käyttäjä valitsee suljinajan; kamera valitsee lopputuloksen kannalta parhaan aukon. Käytä liikkeen pysäyttämiseen tai liike-epäterävyyden luomiseen.
 • A Aukon esivalinta-automatiikka: Käyttäjä valitsee aukon; kamera valitsee lopputuloksen kannalta parhaan suljinajan. Käytä taustojen häivyttämiseen tai saadaksesi sekä etualan että taustan tarkaksi.
 • M Käsisäätö: Käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että aukkoa. Aseta suljinajaksi “bulb”- tai “time”-aikavalotus käyttääksesi pitkää valotusaikaa.
 • Käyttäjäasetuksien tilat U1, U2, U3: Määritä useasti käytetyt asetukset näihin sijainteihin, jotta pääset hakemaan ne nopeasti.

P: Ohjelmoitu automatiikka

Tässä tilassa kamera säätää suljinaikaa ja aukkoa automaattisesti sisäisen ohjelman avulla niin, että useimmissa tilanteissa saavutetaan paras mahdollinen valotus. Erilaisia saman valotuksen tuottavia suljinajan ja aukon yhdistelmiä voi valita kiertämällä pääkomentokiekkoa (“joustava ohjelma”). Kun joustava ohjelma on käytössä, joustavan ohjelman ilmaisin (U) näkyy. Palauta suljinajan ja aukon oletusasetukset kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes ilmaisin ei enää näy, ja valitsemalla toinen tila tai sammuttamalla kamera.

S: Suljinajan esivalinta-automatiikka

Suljinajan esivalinta-automatiikassa käyttäjä valitsee suljinajan ja kamera valitsee automaattisesti valotuksen kannalta parhaan aukon. Valitse suljinaika kiertämällä pääkomentokiekkoa. Suljinajaksi voi asettaa ”×200” tai arvoja väliltä 30 s ja 1/8 000 s, ja se voidaan lukita valittuun asetukseen (0 f4: Suljinajan ja aukon lukitus).

Näyttö

Ohjauspaneeli

A: Aukon esivalinta-automatiikka

Aukon esivalinta-automatiikassa käyttäjä valitsee aukon ja kamera valitsee automaattisesti valotuksen kannalta parhaan suljinajan. Valitse aukko objektiivin pienimmän ja suurimman arvon väliltä kiertämällä sivukomentokiekkoa. Aukon voi lukita valittuun asetukseen (0 f4: Suljinajan ja aukon lukitus).

Näyttö

Ohjauspaneeli

Elokuvatilan valotusasetukset

Seuraavia valotusasetuksia voidaan säätää elokuvatilassa:

  Aukko Suljinaika ISO-herkkyys
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Valotus tilassa S on sama kuin tilassa P.

ISO-herkkyyden ylärajan voi valita elokuvausvalikon kohdassa ISO-herkkyysasetukset > Suurin herkkyys.

Riippumatta siitä, mikä asetus on valittu kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Suurin herkkyys tai ISO-herkkyys (tila M), yläraja on ISO 25600 (Z 7) tai 51200 (Z 6), kun Päällä on valittu elokuvausvalikon kohtaan Elektroninen VR.

Jos Päällä on valittu elokuvausvalikon kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Autom. ISO-säätö (tila M), ISO-herkkyyden ylärajan voi valita asetuksella Suurin herkkyys.

M: Käsisäätö

Käsisäätöisessä valotustilassa käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että aukkoa. Kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi suljinajan ja sivukomentokiekkoa asettaaksesi aukon. Suljinajaksi voidaan asettaa ”×200” tai arvo väliltä 30 s ja 1/8 000 s, tai suljinta voidaan pitää auki määrittelemättömän ajan verran pitkiä valotusaikoja varten (0 Pitkät valotusajat (tila M)). Aukon voi valita objektiivin pienimmän ja suurimman arvon väliltä. Tarkista valotus valotusilmaisimista.

Näyttö

Suljinaika

Himmennin

Ohjauspaneeli

Suljinaika

Himmennin

Suljinajan ja aukon voi lukita valittuihin asetuksiin.

Valotusilmaisimet

Valotusilmaisimet näyttävät, tulisiko valokuvasta ali- tai ylivalottunut nykyisillä asetuksilla. Mukautetun asetuksen b1 (Valotussäädön porrastus) valinnasta riippuen ali- tai ylivalotuksen määrä näytetään 1/3 tai 1/2 EV:n porrastuksella. Jos valotusmittausjärjestelmän rajat ylittyvät, näytöt vilkkuvat.

  Mukautettu asetus b1 on asetettu arvoon ”1/3 arvoa”
Optimaalinen valotus 1/3 EV:n alivalotus Yli 3 EV:n ylivalotus
Näyttö
Etsin

Automaattinen ISO-herkkyyssäätö (tila M)

Jos automaattinen ISO-herkkyyssäätö (0 Automaattinen ISO-herkkyyssäätö) on käytössä, ISO-herkkyyttä säädetään automaattisesti parhaan mahdollisen valotuksen saavuttamiseksi valitulla suljinajalla ja aukolla.

Käyttäjäasetukset: Tilat U1, U2 ja U3

Tallenna usein käytetyt asetukset tilanvalitsimen sijainteihin U1, U2 ja U3.

Käyttäjäasetusten tallentaminen

Tallenna asetukset alla olevien ohjeiden mukaan:

 1. Valitse tila.

  Kierrä tilanvalitsin haluamaasi tilaan.

 2. Säädä asetuksia.

  Tee haluamasi säädöt kameran asetuksiin, mukaan lukien:

  • valokuvausvalikon asetukset,
  • elokuvausvalikon asetukset,
  • mukautetut asetukset ja
  • kuvaustila, suljinaika (tilat S ja M), aukko (tilat A ja M), joustava ohjelma (tila P), valotuksen korjauksen ja salaman korjaus.
 3. Valitse Tallenna käyttäjäasetukset.

  Korosta asetusvalikon kohta Tallenna käyttäjäasetukset ja paina 2.

 4. Valitse sijainti.

  Korosta Tallenna paikkaan U1, Tallenna paikkaan U2 tai Tallenna paikkaan U3 ja paina 2.

 5. Tallenna käyttäjäasetukset.

  Korosta Tallenna asetukset ja paina J määrittääksesi vaiheissa 1 ja 2 valitut asetukset vaiheessa 4 valittuun tilanvalitsimen sijaintiin.

Käyttäjäasetusten hakeminen

Tilavalitsimen kiertäminen sijaintiin U1, U2 tai U3 hakee viimeisimmät tuohon sijaintiin tallennetut asetukset.

Käyttäjäasetusten palauttaminen

Palauta sijaintien U1, U2 tai U3 asetukset oletusarvoihin:

 1. Valitse Palauta käyttäjäasetukset.

  Korosta asetusvalikon kohta Palauta käyttäjäasetukset ja paina 2.

 2. Valitse sijainti.

  Korosta Palauta U1, Palauta U2 tai Palauta U3 ja paina 2.

 3. Palauta käyttäjäasetukset.

  Korosta Palauta ja paina J palauttaaksesi valitun sijainnin asetukset oletusarvoihin. Kamera toimii tilassa P.

Käyttäjäasetukset

Seuraavia asetuksia ei voi tallentaa sijainteihin U1, U2 tai U3.

Valokuvausvalikko:

 • Tallennuskansio
 • Valitse kuva-ala
 • Muokk. Picture Control -säät.
 • Päällekkäisvalotus
 • Ajastettu kuvaus
 • Ajastettu elokuva
 • Tarkennuksen siirtymä -kuvaus

Elokuvausvalikko:

 • Valitse kuva-ala
 • Muokk. Picture Control -säät.

Pitkät valotusajat (tila M)

Valitse seuraavat suljinajat kuvataksesi liikkuvia valoja, tähtiä, öisiä maisemia tai ilotulituksia pitkillä valotusajoilla.

 • Suljinaika: Bulb (35 s:n valotus)
 • Aukko: f/25
 • Bulb-aikavalotus: Suljin pysyy auki niin kauan kuin laukaisinta pidetään painettuna.
 • Time-aikavalotus: Valotus alkaa, kun laukaisinta painetaan, ja päättyy, kun sitä painetaan uudelleen.

Estä liike-epäterävyyttä kiinnittämällä kamera jalustalle tai käytä lisävarusteena saatavaa langatonta kauko-ohjainta, langallista kauko-ohjainta tai muita kauko-ohjauslaitteita. Nikon suosittelee myös täyteen ladatun akun tai lisävarusteena saatavan verkkolaitteen ja virtaliitännän käyttämistä, jotta virta ei katkea, kun suljin on auki. Huomaa, että kohinaa (kirkkaita pilkkuja, satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä tai utua) saattaa ilmetä pitkillä valotuksilla. Kirkkaita pisteitä ja utua voi vähentää valitsemalla Päällä valokuvausvalikon kohtaan Kohinan väh. kun pitkä valotus.

 1. Valmistele kamera.

  Kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se muulle vakaalle, tasaiselle alustalle.

 2. Valitse M-tila.

  Käännä tilanvalitsin sijaintiin M.

 3. Valitse suljinaika.

  Kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi suljinajaksi Bulb- tai Time-aikavalotuksen.

  Bulb-aikavalotus

  Time-aikavalotus

 4. Avaa suljin.

  Bulb-aikavalotus: Kun olet tarkentanut, paina laukaisin pohjaan. Pidä laukaisinta painettuna, kunnes valotus on valmis.

  Time-aikavalotus: Paina laukaisin pohjaan.

 5. Sulje suljin.

  Bulb-aikavalotus: Nosta sormesi pois laukaisimelta.

  Time-aikavalotus: Paina laukaisin pohjaan.