Oletusarvoilla seuraavat kohteet näkyvät elokuvatilan i-valikossa.

“Samat kuin valokuva-asetukset”

Jos asetus Samat kuin valokuva-asetuks. on valittuna kohtaan Aseta Picture Control, Valkotasapaino, Aktiivinen D-Lighting tai Tärinänvaimennus elokuvausvalikossa, h-kuvake ilmestyy i-valikon vasempaan yläreunaan ilmaisten, että näihin asetuksiin valokuvatilassa valitut asetukset ovat käytössä myös elokuvatilassa ja päin vastoin.

Aseta Picture Control

Valitse elokuvien tallennuksessa käytettävä Picture Control. Katso lisätietoja kohdasta ”Aseta Picture Control” (0 Aseta Picture Control).

Valkotasapaino

Säädä valkotasapainoa elokuvien tallennusta varten. Katso lisätietoja kohdasta “Valkotasapaino” (0 Valkotasapaino, Valkotasapaino).

Kuvakoko, kuvataajuus ja elokuvan laatu

Valitse elokuvien kuvakoko (kuvapisteinä) ja kuvataajuus. Valittavanasi on myös kaksi Elokuvan laatu -asetusta: Hyvä (ilmaistaan kuvakoko/-taajuus-kuvakkeilla, joissa on “m”) ja Normaali. Yhdessä nämä asetukset määräävät suurimman bittinopeuden seuraavan taulukon mukaisesti.

Kuvakoko/kuvataajuus 1 Suurin bittinopeus (Mbit/s) Enimmäistallennusaika
Hyvä Normaali
r 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p 144 2 29 minuuttia 59 sekuntia 4
s 3 840 × 2 160 (4K UHD); 25p
t 3 840 × 2 160 (4K UHD); 24p
w 1 920 × 1 080; 120p 3
x 1 920 × 1 080; 100p 3
y/y 1 920 ×1 080; 60p 56 28
z/z 1 920 ×1 080; 50p
1/1 1 920 ×1 080; 30p 28 14
2/2 1 920 ×1 080; 25p
3/3 1 920 ×1 080; 24p
A 1 920 × 1 080; 30p ×4 (hidastus) 3 36 2 3 minuuttia
B 1 920 × 1 080; 25p ×4 (hidastus) 3
C 1 920 × 1 080; 24p ×5 (hidastus) 3 29

Todelliset kuvataajuudet muodossa 120p, 60p, 30p ja 24p ilmoitetuille arvoille ovat vastaavasti 119,88 kuvaa/s, 59,94 kuvaa/s, 29,97 kuvaa/s ja 23,976 kuvaa/s.

Elokuvan laatu -asetukseksi määritetään Hyvä.

Kuva-alueeksi on määritetty DX (Z 7) tai FX (Z 6); kasvojentunnistus ei ole käytössä automaattisen tarkennusalueen valinnan tarkennustilassa.

Jokainen elokuva voidaan tallentaa enintään 8 tiedostoon, joista kunkin koko voi olla enintään 4 Gt. Tiedostojen määrä ja kunkin tiedoston pituus vaihtelevat kohtiin Kuvakoko/kuvataajuus ja Elokuvan laatu valittujen asetusten mukaan. Kamerassa alustettuihin muistikortteihin tallennetut elokuvat tallennetaan kuitenkin yhtenä tiedostona niiden koosta riippumatta, jos kortin kapasiteetti on yli 32 Gt.

Valittuna oleva asetus näkyy näytössä kuvakkeena.

Hidastetut elokuvat

Tallentaaksesi äänettömiä hidastettuja elokuvia valitse asetus “hidastus” kohtaan Kuvakoko/kuvataajuus. Hidastetut elokuvat tallennetaan 4- tai 5-kertaisella nimellisnopeudella ja toistetaan nimellisnopeudella. Esimerkiksi asetuksella 1 920 × 1 080; 30p × 4 (hidastus) kuvatut elokuvat tallennetaan suurin piirtein nopeudella 120 kuvaa/s ja toistetaan taajuudella 30 kuvaa/s, jolloin 10 sekunnin pituiseen tallennukseen mahtuu noin 40 sekuntia videoaineistoa.

  Noin 10 s
Tallennus
Toisto
  Noin 40 s

Tallennus- ja toistonopeudet on ilmaistu alla.

Kuvakoko/kuvataajuus Tallennusnopeus Normaali
A 1 920 × 1 080; 30p ×4 (hidastus) 120p (119,88 kuvaa/s) 30p (29,97 kuvaa/s)
B 1 920 × 1 080; 25p ×4 (hidastus) 100p (100 kuvaa/s) 25p (25 kuvaa/s)
C 1 920 × 1 080; 24p ×5 (hidastus) 120p (119,88 kuvaa/s) 24p (23,976 kuvaa/s)

Hidastetut elokuvat

Toimintoja, kuten välkynnänvähennystä, elektronista tärinänvaimennusta ja aikakoodin syöttöä, ei voida käyttää asetuksen “hidastus” ollessa valittuna.

Mikrofonin herkkyys

Kytke yhdysrakenteiset tai ulkoiset mikrofonit päälle tai pois päältä tai säädä mikrofonin herkkyyttä. Valitse bA säätääksesi herkkyyttä automaattisesti tai Mikrofoni pois kytkeäksesi äänen tallennuksen pois päältä tai säädä mikrofonin herkkyyttä käsin valitsemalla arvo väliltä b1b20 (mitä korkeampi arvo, sitä suurempi herkkyys).

Valittuna oleva asetus näkyy kuvakkeena näytössä muiden asetusten kuin bA kohdalla.

Jos äänen taso näkyy punaisena, äänenvoimakkuus on liian suuri. Vähennä mikrofonin herkkyyttä.

2-kuvake

Elokuvat, jotka on tallennettu mikrofonin ollessa pois päältä, on merkitty täyskuvatoistossa ja elokuvan toistossa 2-kuvakkeella.

Valitse kuva-ala

Valitse kuvakennon alueen koko, jolla elokuvia tallennetaan. Valitse FX kuvataksesi elokuvia muodossa, johon viitataan nimellä “FX-pohjainen elokuvamuoto”, ja DX kuvataksesi muodossa “DX-pohjainen elokuvamuoto”. Näiden kahden muodon väliset erot näkyvät kuvassa.

FX   DX

Tallennetun alueen mitat vaihtelevat kuvakoon mukaan:

Muoto Kuvakoko Tallennettu alue (likimääräinen)
Z 7 Z 6
FX-pohjainen elokuvamuoto 3 840 × 2 160 35,9 × 20,2 mm
1 920 × 1 080 35,8 × 20,1 mm 35,9 × 20,1 mm
DX-pohjainen elokuvamuoto 3 840 × 2 160 23,5 × 13,2 mm 23,4 × 13,2 mm
1 920 × 1 080 23,4 × 13,1 mm

Valittuna oleva asetus näkyy näytössä kuvakkeena.

Mittaus

Valitse, kuinka kamera asettaa valotuksen elokuvatilassa. Katso lisätietoja kohdasta “Mittaus” (0 Mittaus); huomaa kuitenkin, että pistemittaus ei ole käytettävissä.

Wi-Fi-yhteys

Ota Wi-Fi käyttöön tai pois käytöstä. Katso lisätietoja kohdasta “Wi-Fi-yhteys” (0 Wi-Fi-yhteys).

Aktiivinen D-Lighting

Valitse Aktiivinen D-Lighting -asetus elokuvatilaa varten. Katso lisätietoja kohdasta ”Aktiivinen D-Lighting” (0 Aktiivinen D-Lighting). Huomaa, että jos Samat kuin valokuva-asetuks. on valittu elokuvausvalikon kohtaan Aktiivinen D-Lighting ja Automaattinen on valittu valokuvausvalikossa, elokuvat kuvataan käyttämällä Normaali-asetusta vastaavaa arvoa.

Elektroninen VR

Ota elektroninen tärinänvaimennus käyttöön elokuvatilassa valitsemalla Päällä. Elektroninen tärinänvaimennus ei ole saatavilla kuvakoossa 1 920 × 1 080; 120p, 1 920 × 1 080; 100p tai 1 920 × 1 080 (hidastus). Huomaa, että jos elektroninen tärinänvaimennus on käytössä, kuvakulma pienenee, mikä lisää hieman näennäistä polttoväliä ja elokuvan tallennuksen suurimmaksi herkkyydeksi määritetään ISO 25600 (Z 7) tai 51200 (Z 6).

Näytössä näkyy kuvake, kun Päällä on valittuna.

Tärinänvaimennus

Valitse tärinänvaimennuksen asetus elokuvatilaa varten. Katso lisätietoja kohdasta ”Tärinänvaimennus” (0 Tärinänvaimennus).

Tarkennusaluetila

Valitse, miten kamera valitsee tarkennuspisteen, kun automaattitarkennus on käytössä elokuvatilassa. Katso lisätietoja kohdasta “Tarkennusaluetila” (0 Tarkennusaluetila).

Asetus
d Pistetarkennus
f Leveä alue (S)
g Leveä alue (L)
h Automaattinen alue

Tarkennustila

Valitse, miten kamera tarkentaa elokuvatilassa. Katso lisätietoja kohdasta ”Tarkennustilan valitseminen” (0 Tarkennustilan valitseminen).

Asetus
AF-S Kertatarkennus
AF-C Jatkuva tarkennus
AF-F Kokoaik. automaattitarkennus
MF Käsitarkennus