Tätä toimintoa käytetään salaman tehon lukitsemiseen niin, että valokuvat voi sommitella uudelleen muuttamatta salaman tehoa, mikä varmistaa, että salaman teho on kohteelle sopiva myös silloin, kun kohde ei ole kuvan keskellä. Salaman tehoa säädetään automaattisesti, kun ISO-herkkyyttä ja aukkoa muutetaan. Salamavalon lukitus ei ole käytettävissä tilassa b.

Salamavalon lukituksen käyttö:

 1. Määritä Salamavalon lukitus kameran painikkeen tehtäväksi.

  Määritä Salamavalon lukitus painikkeen tehtäväksi käyttämällä mukautettua asetusta f2 (Mukaut. ohjauksen määritys).

 2. Kiinnitä CLS-yhteensopiva salamalaite.

  Kiinnitä CLS-yhteensopiva salamalaite kameran varusteluistiin.

 3. Aseta salamalaite sopivaan tilaan.

  Kytke salamalaite päälle ja valitse TTL tai Automaattinen ulkoinen salama kohtaan Salaman ohjaus > Salaman ohjaustila (SB-5000, SB-500, SB-400 tai SB-300) tai aseta salaman ohjaustilaksi TTL, näytön esisalama qA tai näytön esisalama A (muut salamalaitteet; katso lisätietoja salamalaitteen mukana toimitetuista ohjeista).

 4. Tarkenna.

  Sijoita kohde rajauksen keskelle ja tarkenna painamalla laukaisin puoleenväliin.

 5. Lukitse salaman teho.

  Varmista, että salaman valmiusilmaisin (c) näkyy kameran näytössä, ja paina vaiheessa 1 valittua painiketta. Salamalaite tuottaa esisalamapeilauksen, jolla määritetään sopiva salaman teho. Salaman teho lukitaan tälle tasolle, ja salamavalon lukituksen kuvake (r) tulee näkyviin kameran näyttöön.

 6. Sommittele valokuva uudelleen.

  Salaman teho pysyy lukittuna vaiheessa 5 mitattuun arvoon.

 7. Ota valokuva.

  Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti. Voit halutessasi ottaa lisää kuvia vapauttamatta salamavalon lukitusta.

 8. Vapauta salamavalon lukitus.

  Vapauta salamavalon lukitus painamalla vaiheessa 1 valittua painiketta. Varmista, ettei salamavalon lukituksen kuvaketta (r) enää näytetä.