Pidä S-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa säätääksesi kameran valoherkkyyttä käytettävissä olevan valon määrän mukaan. Nykyinen asetus näkyy kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa. Valitse asetus väliltä ISO 64 – ISO 25600 (tai mallin Z 6 kohdalla väliltä ISO 100 – ISO 51200); erikoistilanteissa herkkyydeksi voi asettaa myös 0,3–1 EV:tä alle mainitun pienimmän arvon ja 0,3–2 EV:tä yli mainitun suurimman arvon. b-tilassa on lisäksi käytössä asetus ISO-A (automaattinen).

S-painike

Pääkomentokiekko

ISO-herkkyys

Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä vähemmän valoa valotukseen tarvitaan, jolloin voidaan käyttää lyhyempiä suljinaikoja tai pienempiä aukkoja, mutta tällöin kuva on myös herkempi kohinalle (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat). Kohinaa esiintyy erityisesti asetuksen ollessa välillä Hi 0,3 ja Hi 2.

Hi 0,3–Hi 2

Hi 0,3Hi 2 vastaavat ISO-herkkyyksiä 0,3–2 EV:tä yli korkeimman numeerisen arvon. Hi 0,3 vastaa arvoa ISO 32000 (Z 7) tai 64000 (Z 6), Hi 2 arvoa ISO 102400 (Z 7) tai 204800 (Z 6).

Lo 0,3–Lo 1

Lo 0,3Lo 1 vastaavat ISO-herkkyyksiä 0,3–1 EV:tä yli matalimman numeerisen arvon. Lo 0,3 vastaa arvoa ISO 50 (Z 7) tai 80 (Z 6), Lo 1 arvoa ISO 32 (Z 7) tai 50 (Z 6). Käytä näitä asetuksia, jos haluat käyttää suurta aukkoa tai pitkiä suljinaukoja kirkkaassa valaistuksessa. Valoalueista voi kadota yksityiskohtia; useimmissa tapauksissa suositellaan ISO-herkkyyttä, joka on pienin numeerinen arvo tai sitä suurempi.

Autom. ISO-herkkyyssäätö

Tiloissa P, S, A ja M automaattinen ISO-herkkyyssäätö voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pitämällä S-painiketta painettuna ja kiertämällä sivukomentokiekkoa. Kun automaattinen ISO-herkkyyssäätö on käytössä, ISO-herkkyyttä säädetään automaattisesti, jos parasta mahdollista valotusta ei voida saavuttaa S-painikkeella ja pääkomentokiekolla valitulla arvolla. Jos haluat estää liian suuria ISO-herkkyyksiä, voit valita ylärajan väliltä ISO 100 (Z 7) tai 200 (Z 6) ja Hi 2 käyttämällä valokuvausvalikon kohtaa ISO-herkkyysasetukset > Suurin herkkyys.

Sivukomentokiekko

S-painike

Kun automaattinen ISO-herkkyyssäätö on käytössä, kuvausnäytössä näkyy ISO AUTO ja ohjauspaneelissa ISO-A. Kun herkkyyttä muutetaan käyttäjän valitsemasta arvosta, muuttunut arvo näkyy näytössä.

Näyttö

Ohjauspaneeli

Autom. ISO-herkkyyssäätö

Jos käyttäjän valitsema ISO-herkkyys on suurempi kuin kohtaan Suurin herkkyys valittu arvo automaattisen ISO-herkkyyssäädön ollessa käytössä, käyttäjän valitsemaa arvoa käytetään sen sijaan. Salaman ollessa käytössä suljinaika rajautuu mukautettuun asetukseen e1 (Salamatäsmäysnopeus) ja mukautettuun asetukseen e2 (Suljinaika salamakuv.) valittujen suljinaikojen arvojen välille.