Ota kuvia käyttämällä kameran varusteluistiin kiinnitettyä salamalaitetta tai yhtä tai useampaa etäsalamalaitetta.

Kameraan kiinnitetyt salamalaitteet

Ota kuvia käyttämällä kameran varusteluistiin kiinnitettyä salamalaitetta kohdan ”Kameraan kiinnitetyn salamalaitteen käyttäminen” ohjeiden mukaan (0 Kameraan kiinnitetyn salamalaitteen käyttäminen).

Valokuvaus etäsalamalaitteilla

Ota kuvia yhdellä tai useammalla etäsalamalaitteella käyttämällä langatonta salaman ohjausta (kehittynyt langaton valaistus tai AWL) kohdassa ”Valokuvaus etäsalamalaitteilla” kuvatulla tavalla (0 Valokuvaus etäsalamalaitteilla).