Käytä valokuvausvalikon asetusta Salamatila valitaksesi salamatilan. Käytettävissä olevat asetukset riippuvat tilanvalitsimella valitusta tilasta.

Asetus Kuvaus Käytettävissä tiloissa
I Täytesalama
(etuverhon täsmäys)
Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla. Tiloissa P ja A suljinaika säädetään automaattisesti arvoihin välillä 1/200 s (tai 1/8 000 s, kun käytössä on automaattinen nopea FP-täsmäys) ja 1/60 s. b, P, S, A, M
J Punasilmäisyyden vähennys
(punasilmäisyyden vähennys)
Käytä muotokuviin. Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla, mutta ennen kuin se välähtää, salamalaitteen tai kameran punasilmäisyyden vähennysvalo syttyy punasilmäisyyden vähentämiseksi (edellyttää salamalaitetta, jossa punasilmäisyyden vähennys on käytettävissä). Ei suositella liikkuville kohteille tai muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa sulkimen laukaisua. Älä liikuta kameraa kuvauksen aikana.
K Hidas täsmäys + punasilm. vähenn.
(punasilmäisyyden vähennys pitkien suljinaikojen täsmäyksellä)
Kuten Punasilmäisyyden vähennys, paitsi että suljinaikaa pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen tallentamiseksi yöllä tai heikossa valaistuksessa. Käytä sisällyttääksesi taustavalaistuksen muotokuviin. Jalustan käyttöä suositellaan kameran tärähtämisen aiheuttaman liike-epäterävyyden välttämiseksi. P, A
L Hidas täsmäys
(täsmäys pitkiin suljinaikoihin)
Kuten Täytesalama, paitsi että suljinaikaa pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen tallentamiseksi yöllä tai heikossa valaistuksessa. Käytä tallentaaksesi sekä kohteen että taustan. Jalustan käyttöä suositellaan kameran tärähtämisen aiheuttaman liike-epäterävyyden välttämiseksi.
M Jälkiverhon täsmäys
(jälkiverhon täsmäys)
Salama välähtää juuri ennen sulkimen sulkeutumista, mikä luo valojuovan liikkuvien valonlähteiden taakse. Jalustan käyttöä suositellaan kameran tärähtämisen aiheuttaman liike-epäterävyyden välttämiseksi. Asetuksen P tai A valitseminen tämän asetuksen valitsemisen jälkeen asettaa salamatilaksi tilan Hidas täsmäys. Huomaa, että tätä asetusta ei voi käyttää studiosalamajärjestelmien kanssa, koska oikeaa täsmäystä ei voida saavuttaa. P, S, A, M
s Ei salamaa Salama ei välähdä. b, P, S, A, M