Valitut JPEG-kuvat voi tulostaa suoraan kameraan liitetyllä PictBridge-tulostimella USB-kaapelin kautta. Kun liität kaapeleita, älä käytä voimaa äläkä yritä asentaa liittimiä vinoon.

Kun kamera ja tulostin kytketään päälle, näkyviin tulee ensin aloitusnäyttö ja sitten PictBridge-toistonäyttö.

Tulostettavien valokuvien valitseminen

NEF (RAW)- tai TIFF (RGB) -kuvanlaatuasetuksilla luotuja kuvia ei voi valita tulostettavaksi. NEF (RAW) -kuvista voi luoda JPEG-kopioita käyttämällä muokkausvalikon NEF (RAW) -käsittely -toimintoa.

Tulostaminen suoran USB-liitännän kautta

Varmista, että akku on täyteen ladattu, tai käytä verkkolaitetta ja virtaliitäntää (saatavilla erikseen). Kun otat valokuvia tulostettaviksi suoran USB-yhteyden kautta, aseta Väriavaruus-asetukseksi sRGB.

Katso myös

Katso kohdasta ”Virheilmoitukset” (0 Virheilmoitukset), mitä tulee tehdä, jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe.

Kuvien tulostaminen yksitellen

 1. Näytä haluamasi kuva.

  Paina 4 tai 2 näyttääksesi lisää kuvia. Lähennä nykyistä kuvaa painamalla X-painiketta (lopeta zoomaus painamalla K). Näytä kuusi kuvaa kerrallaan painamalla W (Q) -painiketta. Korosta kuvia monivalitsimella tai näytä korostettu kuva koko näytön kokoisena painamalla X-painiketta.

 2. Säädä tulostusasetuksia.

  Paina J näyttääksesi seuraavat kohteet, paina 1 tai 3 korostaaksesi kohdan ja paina 2 näyttääksesi asetukset (vain nykyisen tulostimen tukemat asetukset luetellaan; käytä oletusasetusta valitsemalla Tulostinoletukset). Kun olet valinnut asetuksen, paina J palataksesi tulostimen asetusvalikkoon.

  • Sivukoko: Valitse sivukoko.
  • Kopioiden määrä: Tämä asetus näkyy vain, kun kuvat tulostetaan yksi kerrallaan. Paina 1 tai 3 valitaksesi kopioiden määrän (enintään 99).
  • Reunus: Valitse, lisätäänkö valokuviin valkoinen reunus.
  • Tulosta päivämäärä: Valitse, tulostetaanko kuviin tallennuspäivämäärät.
  • Rajaus: Tämä asetus näkyy vain, kun kuvat tulostetaan yksi kerrallaan. Poistu rajaamatta kuvaa korostamalla Ei rajausta ja painamalla J. Jos haluat rajata nykyistä kuvaa, korosta Rajaa ja paina 2. Rajausvalintaikkuna tulee näkyviin; pienennä rajausta painamalla X, suurenna painamalla W (Q) ja aseta rajaus monivalitsimella. Huomaa, että tulostuslaatu saattaa heikentyä, jos pieniä rajauksia tulostetaan suurikokoisina.
 3. Aloita tulostus.

  Aloita tulostus valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla J. Peruuta tulostus ennen kuin kaikki kopiot on tulostettu painamalla J.

Useiden kuvien tulostaminen

 1. Näytä PictBridge-valikko.

  Paina G-painiketta PictBridge-toistonäytössä.

 2. Valitse asetus.

  Korosta jokin seuraavista asetuksista ja paina 2.

  • Tulostuksen valinta: Valitse tulostettavat kuvat. Paina 4 tai 2 selataksesi kuvia (näytä korostettu kuva koko näytön kokoisena painamalla ja pitämällä X-painiketta painettuna) ja paina 1 tai 3 valitaksesi tulosteiden määrän. Poista kuvan valinta asettamalla tulosteiden määräksi nolla.
  • Luettelokuva: Luo luettelokuva kaikista muistikortilla olevista JPEG-kuvista. Huomaa, että jos muistikortilla on yli 256 kuvaa, vain ensimmäiset 256 kuvaa tulostetaan. Jos vaiheessa 3 valittu sivukoko on liian pieni luettelokuvalle, näytetään varoitus.
 3. Säädä tulostusasetuksia.

  Säädä tulostimen asetuksia vaiheessa 2 ”Kuvien tulostaminen yksitellen” kuvatulla tavalla (0 Kuvien tulostaminen yksitellen).

 4. Aloita tulostus.

  Aloita tulostus valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla J. Peruuta tulostus ennen kuin kaikki kopiot on tulostettu painamalla J.