Kuvan tiedot näytetään kuvan päällä täyskuvatoistossa. Paina 1 tai 3 tai paina DISP-painiketta selataksesi kuvan tietoja alla kuvatulla tavalla.

Näkyy vain, jos vastaava asetus on valittu toistovalikon kohtaan Toiston näyttöasetukset.

Näkyvät vain, jos ne sisältyvät kuvaan (0 Sijaintitiedot).

Tiedoston tiedot

1 Suojaustila
2 Muokkausilmaisin
3 Latausmerkintä
4 Tarkennuspiste *
5 Kuvan numero / kuvien kokonaismäärä
6 Kuvanlaatu
7 Kuvakoko
8 Kuva-ala
9 Tallennusaika
10 Tallennuspäivä
11 Luokittelu
12 Kansion nimi
13 Tiedostonimi

Näkyy vain, jos Tarkennuspiste on valittu kohtaan Toiston näyttöasetukset.

Valotusilmaisin

1 Kuvaustila
2 Suljinaika
3 Himmennin
4 Valotuksen korjaus
5 ISO-herkkyys *

Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettiin tilassa P, S, A tai M automaattisen ISO-herkkyyssäädön ollessa käytössä.

Valoalueet

1 Valoalueet (mahdollisesti ylivalottuneet alueet)
2 Kansion numero – kuvan numero

RGB-histogrammi

1 Kansion numero – kuvan numero
2

Valkotasapaino

Värilämpötila

Valkotasapainon hienosäätö

Esiasetus käsin

3 Histogrammi (RGB-kanava)
4 Histogrammi (punainen kanava)
5 Histogrammi (vihreä kanava)
6 Histogrammi (sininen kanava)

Toiston zoomaus

Lähennä valokuvaa histogrammin näkyessä painamalla X. Käytä X- ja W (Q) -painiketta lähentääksesi ja loitontaaksesi ja vierittääksesi kuvaa monivalitsimella. Histogrammi päivitetään näyttämään vain näytöllä näkyvää kuvan osaa koskevat tiedot.

Histogrammit

Histogrammit osoittavat sävyjakauman, jossa kuvapisteen kirkkaus (sävy) näytetään vaaka-akselilla ja kuvapisteiden määrä pystyakselilla. Kameran histogrammit ovat vain ohjeellisia, ja ne voivat erota kuvankäsittelyohjelmien histogrammeista. Alla on esimerkkejä histogrammeista:

Jos kuvassa on kirkkaudeltaan hyvin erilaisia kohteita, sävyjakauma on suhteellisen tasainen.

Jos kuva on tumma, sävyjakauma siirtyy vasemmalle.

Jos kuva on kirkas, sävyjakauma siirtyy oikealle.

Valotuksen korjauksen lisääminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja valotuksen korjauksen vähentäminen vasemmalle. Histogrammeista saa yleiskuvan kokonaisvalotuksesta, kun kuvia on vaikea nähdä näytöllä kirkkaassa valaistuksessa.

Kuvaustiedot

Kuvan ottamishetkellä käytetyistä asetuksista riippuen kuvaustietoja voi olla korkeintaan viisi sivua: yleistiedot, salaman tiedot, Picture Control -säätimet, lisäasetukset ja tekijänoikeustiedot.

Kuvaustiedot, sivu 1 (yleistä)

1

Mittaus

Suljintyyppi

Suljinaika

Himmennin

2

Kuvaustila

ISO-herkkyys 1

3

Valotuksen korjaus

Optimaalisen valotuksen säätö 2

4 Polttoväli
5 Objektiivin tiedot
6 Tarkennustila
7 Tärinänvaimennus
8 Valkotasapaino 3
9 Valkotasapainon hienosäätö
10 Väriavaruus
11 Kameran nimi
12 Kuva-ala
13 Kansion numero – kuvan numero

Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettiin tilassa P, S, A tai M automaattisen ISO-herkkyyssäädön ollessa käytössä.

Näkyy, jos Mukautetun asetuksen b4 (Optimaal. valot. hienosäätö) arvo on jokin muu kuin nolla millä tahansa mittausmenetelmällä.

Sisältää myös automaattisella valkotasapainolla otettujen valokuvien värilämpötilan.

Kuvaustiedot, sivu 2 (salaman tiedot) *

14 Salamatyyppi
15 Salaman etäohjaus
16 Salamatila
17

Salaman ohjaustila

Salaman korjaus

Näkyy vain, jos lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käytettiin valokuvaa otettaessa (0 Nikonin luova valaistusjärjestelmä).

Kuvaustiedot, sivu 3 (Picture Control)

18 Picture Control *

Näytettävät kohteet vaihtelevat sen Picture Control -säätimen mukaan, joka oli valittuna kuvaa otettaessa.

Kuvaustiedot, sivu 4 (lisäasetukset)

19

Suuren ISO-herkkyyden kohinan vähennys

Pitkän valotusajan kohinan vähennys

20 Aktiivinen D-Lighting
21

HDR-valotusero

HDR-tasoitus

22 Vinjetoinnin korjaus
23 Kuvan muokkaushistoria
24 Kuvaselitys

Kuvaustiedot, sivu 5 (tekijänoikeustiedot) *

25 Kuvaajan nimi
26 Tekijänoikeuksien haltija

Tekijänoikeustiedot näytetään vain, jos ne on tallennettu valokuvaan käyttämällä asetusvalikon Tekijänoikeustiedot-asetusta.

Sijaintitiedot

Leveys- ja pituuspiiri sekä muut sijaintitiedot toimitetaan GPS- tai älylaitteen mukana ja ne vaihtelevat laitteen mukaan (0 Sijaintitiedot). Elokuvien kohdalla tiedot näyttävät tallennuksen alkamisen aikaisen sijainnin.

Yleiskatsauksen tiedot

1 Kuvan numero / kuvien kokonaismäärä
2 Latausmerkintä
3 Suojaustila
4 Muokkausilmaisin
5 Kameran nimi
6 Kuvaselityksen ilmaisin
7 Sijaintitietojen ilmaisin
8 Histogrammi
9 Kuvanlaatu
10 Kuvakoko
11 Kuva-ala
12 Tiedostonimi
13 Tallennusaika
14 Tallennuspäivä
15 Kansion nimi
16 Luokittelu
17 Mittaus
18 Kuvaustila
19 Suljinaika
20 Himmennin
21 ISO-herkkyys 1
22 Polttoväli
23 Aktiivinen D-Lighting
24 Picture Control
25 Väriavaruus
26 Salamatila 2
27

Valkotasapaino

Värilämpötila

Valkotasapainon hienosäätö

Esiasetus käsin

28

Salaman korjaus 2

Ohjaintila 2

29 Valotuksen korjaus

Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettiin tilassa P, S, A tai M automaattisen ISO-herkkyyssäädön ollessa käytössä.

Näkyy vain, jos lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käytettiin valokuvaa otettaessa (0 Nikonin luova valaistusjärjestelmä).