Kameravalikoiden asetusten oletusarvot luetellaan alla.

Toistovalikon oletusarvot

Asetus Oletusarvo
Toistokansio Kaikki
Kuvan tarkastelu Pois
Poiston jälkeen Näytä seuraava
Näytä sarjan jälkeen Sarjan viimeinen kuva
Käännä pysty Päällä
Kuvaesitys
  Kuvatyyppi Valokuvat ja elokuvat
Kuvaväli 2 s

Valokuvausvalikon oletusarvot

Asetus Oletusarvo
Tallennuskansio
  Nimeä uudelleen

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

Valitse kansio nron perusteella 100
Tiedoston nimeäminen DSC
Valitse kuva-ala FX (36×24)
Kuvanlaatu JPEG, normaali
Kuvakoko
  JPEG/TIFF Suuri
NEF (RAW)
NEF (RAW) -tallennus
  NEF (RAW) -pakkaus Häviöttä pakattu
NEF (RAW) -värisyvyys 14-bittinen
ISO-herkkyysasetukset
  ISO-herkkyys
  b Automaattinen
P, S, A, M 100
Autom. ISO-herkkyyssäätö Päällä
  Suurin herkkyys

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Suurin herkkyys, käytössä c Sama kuin ilman salamaa
Pisin suljinaika Automaattinen
Valkotasapaino Automaattinen > Säilytä yleistunnelma
  Hienosäätö A-B: 0, G-M: 0
Valitse värilämpötila 5 000 K
Esiasetus käsin d-1
Aseta Picture Control Automaattinen
Väriavaruus sRGB
Aktiivinen D-Lighting Pois
Kohinan väh. kun pitkä valotus Pois
Kohinan väh. kun suuri ISO Normaali
Vinjetoinnin korjaus Normaali
Valon taipumisen korjaus Päällä
Autom. vääristymien korjaus Päällä
Välkynnänvähenn. kuvattaessa Pois
Mittaus Matriisimittaus
Salaman ohjaus
  Salaman ohjaustila TTL
Langattoman salaman asetukset Pois
Salaman etäohjaus Ryhmäsalama
Salamatila Täytesalama
Salaman korjaus 0,0
Tarkennustila Kertatarkennus
Tarkennusaluetila Pistetarkennus
Tärinänvaimennus (Vaihtelee objektiivin mukaan)
Automaattinen haarukointi
  Autom. haarukoinnin asetus Valotuksen ja salaman haarukointi
Kuvien määrä 0
Väli 1,0
Päällekkäisvalotus *
  Päällekkäisvalotustila Pois
Kuvien määrä 2
Sulautustila Keskiarvo
Säilytä kaikki kuvat Päällä
Sulautus kuvattaessa Päällä
HDR (laaja dynaam. alue)
  HDR-tila Pois
Valotusero Automaattinen
Tasoitus Normaali
Tallenna yksittäiset kuvat (NEF) Pois
Ajastettu kuvaus
  Valitse aloituspv ja -aika Nyt
Väli 1 minuutti
Kuvauskerrat × kuvamäärä/väli 0001×1
Valotuksen tasoitus Pois
Äänetön valokuvaus Pois
Väli ensisijainen Pois
Tallennuskansio aloitettaessa
  Uusi kansio U
Nollaa tiedostojen numerointi U
Ajastettu elokuva
  Väli 5 s
Kuvausaika 25 minuuttia
Valotuksen tasoitus Päällä
Äänetön valokuvaus Pois
Valitse kuva-ala FX
Kuvakoko/kuvataajuus 1 920×1 080; 60p
Väli ensisijainen Pois
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus
  Kuvia 100
Tarkennusaskel 5
Väli seuraavaan kuvaan 0
Ensimmäisen kuvan valotuksen lukitus Päällä
Ääriviivakorost. pinottu kuva Älä luo
Äänetön valokuvaus Pois
Tallennuskansio aloitettaessa
  Uusi kansio U
Nollaa tiedostojen numerointi U
Äänetön valokuvaus Pois

Valokuvausvalikon asetuksia ei voi nollata, kun kuvaus on käynnissä.

Elokuvausvalikon oletusarvot

Asetus Oletusarvo
Tiedoston nimeäminen DSC
Valitse kuva-ala FX
Kuvakoko/kuvataajuus 1 920×1 080; 60p
Elokuvan laatu Hyvä
Elokuvatiedoston tyyppi MOV
ISO-herkkyysasetukset
  Suurin herkkyys

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Autom. ISO-säätö (tila M) Päällä
ISO-herkkyys (tila M) 100
Valkotasapaino Samat kuin valokuva-asetuks.
  Hienosäätö A-B: 0, G-M: 0
Valitse värilämpötila 5 000 K
Esiasetus käsin d-1
Aseta Picture Control Samat kuin valokuva-asetuks.
Aktiivinen D-Lighting Pois
Kohinan väh. kun suuri ISO Normaali
Vinjetoinnin korjaus Normaali
Valon taipumisen korjaus Päällä
Autom. vääristymien korjaus Päällä
Välkynnänvähennys Automaattinen
Mittaus Matriisimittaus
Tarkennustila Kokoaik. automaattitarkennus
Tarkennusaluetila Automaattinen alue
Tärinänvaimennus Samat kuin valokuva-asetuks.
Elektroninen VR Pois
Mikrofonin herkkyys Automaattinen
Vaimennin Ei käytössä
Taajuusvaste Laaja alue
Tuulikohinan vähennys Pois
Kuulokkeiden äänenvoim. 15
Aikakoodi
  Tallenna aikakoodit Pois
Laskentamenetelmä Tallennuksen aikana
Hienosäätö Päällä

Mukautetut asetukset -valikon oletusarvot

Asetus Oletusarvo
a1 AF-C-tilan ensisij. valinta Laukaisu
a2 AF-S-tilan ensisij. valinta Tarkennus
a3 Tarkenn. seuranta ja lukitus 3
a4 Autom. al. kasvojen-/silmientunn Kasvojen- ja silmientunn. päällä
a5 Tarkennuspisteiden käyttö Kaikki pisteet
a6 Tallenn. pisteet suunnan mukaan Ei
a7 AFn käynnistys Laukaisin/AF-ON
a8 Rajoita tarkennusaluetilan valint.
  Neulanpäätarkennus M
Pistetarkennus M (valintaa ei voida poistaa)
Dynaaminen tarkennus M
Leveä alue (S) M
Leveä alue (L) M
Automaattinen alue M
a9 Tarkennuspisteen kierto Ei kiertoa
a10 Tarkennuspisteen asetukset
  Käsitarkennustila Päällä
Dyn. tarkennuksen apu Päällä
a11 Hämärätarkennus Pois
a12 Yhdysrak. tarkennusapuvalo Päällä
a13 Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa Käytössä
b1 Valotussäädön porrastus 1/3 arvoa
b2 Helppo valotuksen korjaus Pois
b3 Keskustapainotteinen alue ø 12 mm
b4 Optimaal. valot. hienosäätö
  Matriisimittaus 0
Keskustapainotteinen 0
Pistemittaus 0
Huippuvalopainotteinen mittaus 0
c1 Valotuslukitus laukaisimella Pois
c2 Itselaukaisin
  Itselaukaisuviive 10 s
Kuvien määrä 1
Kuvien välinen aikaväli 0,5 s
c3 Virrankatkaisun viive
  Toisto 10 s
Valikot 1 minuutti
Kuvan tarkastelu 4 s
Valmiustila-ajastin 30 s
d1 Hidas sarjakuvausnopeus 3 kuvaa/s
d2 Sarjakuvaus enintään 200
d3 Synkr. kuvanottotavan asetukset Synkronointi
d4 Valotuksen viivetila Pois
d5 Suljintyyppi Automaattinen
d6 Rajoita valittavaa kuva-alaa
  FX (36×24) M (valintaa ei voida poistaa)
DX (24×16) M
5:4 (30×24) (vain Z 7) M
1:1 (24×24) M
16:9 (36×20) M
d7 Tiedostojen numerointi Päällä
d8 Käytä aset. reaaliaikanäkymässä Päällä
d9 Rajausruudukon näyttö Pois
d10 Ääriviivakorostukset
  Ääriviivakorostuksen taso Pois
Ääriviivakorostuksen väri Punainen
d11 Näytä kaikki sarjakuvaustilassa Päällä
e1 Salamatäsmäysnopeus 1/200 s
e2 Suljinaika salamakuv. 1/60 s
e3 Valot. korj. salamakuvissa Koko kuva
e4 Autom. c ISO-herkkyyssäätö Kohde ja tausta
e5 Muotoilusalama Päällä
e6 Autom. haarukointi (tila M) Salama/aika
e7 Haarukoinnin järjestys Mitattu > ali > yli
f1 Mukauta i-valikkoa Aseta Picture Control;
Valkotasapaino;
Kuvanlaatu;
Kuvakoko;
Salamatila;
Mittaus;
Wi-Fi-yhteys;
Aktiivinen D-Lighting;
Kuvanottotapa;
Tärinänvaimennus;
Tarkennusaluetila;
Tarkennustila
f2 Mukaut. ohjauksen määritys
  Fn1-painike Valkotasapaino
Fn2-painike Tarkennustila/tarkennusaluetila
AF-ON-painike AF-ON
Sivuvalitsin Tarkennuspisteen valinta
Sivuvalitsimen keskusta AE/AF-lukitus
Elokuvan tallennuspainike Ei mitään
Objektiivin Fn-painike AE/AF-lukitus
Objektiivin Fn2-painike AF-ON
Objektiivin ohjausrengas (Vaihtelee objektiivin mukaan)
f3 OK-painike
  Kuvaustila Valitse keskitarkennuspiste
Toistotila Zoom päällä/pois
  Zoom päällä/pois 1 : 1 (100 %)
f4 Suljinajan ja aukon lukitus
  Suljinajan lukitus Pois
Aukon lukitus
f5 Komentokiekkojen mukautt.
  Käänteinen kääntö

Valotuksen korjaus: U

Suljinaika/aukko: U

Vaihda pää/sivu

Valotusasetus: Pois

Automaattitarkennusasetus: Pois

Valikot ja toisto Pois
Sivuk.kiekon kuvanopeus 10 kuvaa
f6 Vap. painike kiekon käytt. Ei
f7 Käänteiset ilmaisimet
g1 Mukauta i-valikkoa Aseta Picture Control;
Valkotasapaino;
Kuvakoko ja -taajuus/Kuvanlaatu;
Mikrofonin herkkyys;
Valitse kuva-ala;
Mittaus;
Wi-Fi-yhteys;
Aktiivinen D-Lighting;
Elektroninen VR;
Tärinänvaimennus;
Tarkennusaluetila;
Tarkennustila
g2 Mukaut. ohjauksen määritys
  Fn1-painike Valkotasapaino
Fn2-painike Tarkennustila/tarkennusaluetila
AF-ON-painike AF-ON
Sivuvalitsimen keskusta AE/AF-lukitus
Laukaisin Ota valokuvia
Objektiivin ohjausrengas (Vaihtelee objektiivin mukaan)
g3 OK-painike Valitse keskitarkennuspiste
g4 Tarkennusnopeus 0
  Milloin käytetään Aina
g5 Tarkenn. seurannan herkkyys 4
g6 Valoalueiden näyttö
  Näyttötapa Pois
Valoalueiden näyttökynnys 248

Asetusvalikon oletusarvot

Asetus Oletusarvo
Aikavyöhyke ja päivämäärä
  Kesäaika Pois
Näytön kirkkaus 0
Näytön väritasapaino A-B: 0, G-M: 0
Etsimen kirkkaus Automaattinen
Etsimen väritasapaino A-B: 0, G-M: 0
Ohjauspaneelin kirkkaus Automaattinen
Rajoita näytön tilan valintaa
  Automaattinen näytön vaihto M
Vain etsin M
Vain näyttö M
Etsin etusijalla M
Tietonäyttö Tumma vaalealla
Tarkennuksen hienosäätö
  Päällä/Pois Pois
Puhdista kuvakenno
  Automaattinen puhdistus Puhdista sammuttaessa
Äänimerkkiasetukset
  Äänimerkki päällä/pois Pois
Voimakkuus 2
Korkeus Matala
Kosketusohjaimet
  Kosketusohjaimet käytössä/ei Käytössä
Täyskuvatoiston sipaisut VasenVoikea
HDMI
  Lähdön tarkkuus Automaattinen
Lisäasetukset
  Lähtöalue Automaattinen
Ulkoisen tallennuksen hallinta Pois
Lähtötietojen syvyys 8-bittinen
N-Log-asetukset Pois
Näkymäapu Pois
Sijaintitiedot
  Valmiustila-ajastin Käytössä
Aseta kello satelliitista Kyllä
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
  LED-merkkivalo Päällä
Yhdistämistila Parinmuodostus
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht. Ei mitään
Lentokonetila Ei käytössä
Laukaisu muistikortitta Suljin toiminnassa