Radio-ohjattu AWL on käytettävissä SB-5000-salamalaitteissa. Kiinnitä langaton kauko-ohjain WR-R10 kameraan ja muodosta langaton yhteys salamalaitteiden ja WR-R10:n välille.

Langattoman yhteyden muodostaminen

Ennen kuin käytät radio-ohjattua AWL:ää, muodosta langaton yhteys WR-R10:n ja salamalaitteiden välille.

 1. C: Liitä WR-R10.

  Katso lisätietoja WR-R10:n mukana toimitetuista ohjeista.

 2. C: Valitse Radio-ohjattu AWL.

  Valitse Radio-ohjattu AWL kohtaan Salaman ohjaus > Langattoman salaman asetukset valokuvausvalikossa.

  Langaton kauko-ohjain WR-R10

  Muista päivittää WR-R10:n laiteohjelma versioon 3.0 tai uudempaan; katso tietoa laiteohjelmiston päivityksestä alueesi Nikon-verkkosivuilta.

 3. C: Valitse kanava.

  Aseta WR-R10:n kanavavalitsin oikealle kanavalle.

 4. C: Valitse yhdistämistila.

  Valitse asetusvalikosta Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks. > Yhdistämistila ja valitse jokin seuraavista asetuksista:

  • Parinmuodostus: Kamera yhdistää vain laitteisiin, joiden kanssa se on aikaisemmin muodostanut parin, mikä estää signaalihäiriöitä muista lähellä olevista laitteista. Koska jokaisen laitteen kanssa on muodostettava pari erikseen, PIN-koodia suositellaan, kun muodostetaan pariliitos useaan laitteeseen.
  • PIN: Tiedonvälitys jaetaan kaikkien laitteiden kanssa, joissa on sama nelinumeroinen PIN-koodi, minkä vuoksi tämä on hyvä valinta valokuvaukseen, jossa käytetään useita etälaitteita. Jos lähellä on useita laitteita, joilla on sama PIN-koodi, salamalaitteita ohjataan ainoastaan siitä kamerasta, joka on yhdistetty ensimmäiseksi, mikä estää kaikkia muita kameroita muodostamasta yhteyttä (tätä koskeviin kameroihin yhdistettyjen WR-R10-laitteiden LED-valot vilkkuvat).
 5. f: Muodosta langaton yhteys.

  Aseta etäsalamalaitteet radio-ohjatun AWL:n etätilaan ja aseta laitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle ja parita sitten jokainen etäsalamalaite WR-R10:n kanssa vaiheessa 4 valitun asetuksen mukaisesti:

  • Parinmuodostus: Aloita parinmuodostus etäsalamalaitteella ja paina WR-R10:n paripainiketta. Parinmuodostus on valmis, kun WR-R10:n ja salamalaitteen LINK-merkkivalot vilkkuvat oranssina ja vihreänä; kun yhteys on muodostettu, etäsalamalaitteen LINK-merkkivalo palaa vihreänä.
  • PIN: Käytä etäsalamalaitteen painikkeita syöttääksesi vaiheessa 4 valitsemasi PIN-koodin. Etäsalamalaitteen LINK-merkkivalo palaa vihreänä, kun yhteys on muodostettu.
 6. f: Varmista, että kaikkien laitteiden salaman valmiusvalot palavat.

  Radio-ohjatussa AWL:ssä salaman valmiusilmaisin palaa, kun kaikki salamalaitteet ovat valmiina.

Etäsalamalaitteiden luetteleminen

Näytä salamalaitteet, joita parhaillaan ohjataan radio-ohjatulla AWL:llä, valitsemalla valokuvausvalikossa Salaman ohjaus > Radioetäsalaman tiedot. Kunkin laitteen tunnisteen (etäsalamalaitteen nimi) voi vaihtaa käyttämällä salamalaitteen painikkeita.

  Yhdistetty salamalaite

Ryhmä   Salaman valmiusilmaisin

Yhteyden uudelleenmuodostaminen

Niin kauan kuin kanava, yhteystila ja muut asetukset pysyvät samana, WR-R10 muodostaa automaattisesti yhteyden aiemmin paritettuihin salamalaitteisiin, kun valitset etätilan, jolloin vaiheet 3–5 voidaan ohittaa. Salamalaitteen LINK-merkkivalo palaa vihreänä, kun yhteys on muodostettu.

Salama-asetusten säätäminen

Kun olet valinnut asetuksen Radio-ohjattu AWL kohtaan Salaman ohjaus > Langattoman salaman asetukset valokuvausvalikossa, valitse Ryhmäsalama, Nopea langaton ohjaus tai Etäsarja kohtaan Salaman etäohjaus ja säädä asetuksia alla kuvatulla tavalla.

Ryhmäsalama

Valitse tämä asetus säätääksesi kunkin ryhmän asetuksia erikseen.

 1. C: Valitse Ryhmäsalama.

  Valitse valokuvausvalikossa Ryhmäsalama kohtaan Salaman ohjaus > Salaman etäohjaus.

 2. C: Valitse Ryhmäsalama-asetukset.

  Korosta Ryhmäsalama-asetukset salaman ohjausnäytössä ja paina 2.

 3. C: Valitse salaman ohjaustila.

  Valitse pääsalaman ja kunkin ryhmän salamalaitteiden salaman ohjaustila ja teho:

  • TTL: i-TTL- salaman ohjaus
  • qA: Automaattiaukko (käytettävissä vain yhteensopivien salamalaitteiden kanssa)
  • M: Valitse salaman teho käsin
  • – – (pois): Laitteet eivät välähdä, eikä salaman tehoa voi säätää
 4. f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.

  Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A–F). Pääsalamalla voidaan ohjata enintään 18:aa salamalaitetta millä tahansa yhdistelmällä.

 5. C/f: Sommittele kuva.

  Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja salamalaitteiden mukana toimitetuista ohjeista. Sen jälkeen kun olet järjestellyt laitteet, paina i-painiketta salaman tietojen näytössä (0 Salama-asetusten muuttaminen) ja valitse c Salamatesti koelaukaistaksesi salamalaitteet ja varmistaaksesi, että ne toimivat normaalisti.

 6. C: Ota valokuva.

Nopea langaton ohjaus

Valitse tämä asetus säätääksesi ryhmien A ja B salaman korjauksen kokonaismäärää ja suhteellista tasapainoa sekä asettaaksesi samalla käsin ryhmän C tehon.

 1. C: Valitse Nopea langaton ohjaus.

  Valitse Nopea langaton ohjaus kohtaan Salaman ohjaus > Salaman etäohjaus valokuvausvalikossa.

 2. C: Valitse Nopean langatt. ohjauksen aset.

  Korosta Nopean langatt. ohjauksen aset. salaman ohjausnäytössä ja paina 2.

 3. C: Säädä salama-asetuksia.

  Valitse ryhmien A ja B välinen tasapaino.

  Säädä ryhmien A ja B salaman korjausta.

  Valitse ryhmän C laitteiden salaman ohjaustila ja salaman teho:

  • M: Valitse salaman teho käsin.
  • – –: Ryhmän C laitteet eivät välähdä.
 4. f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.

  Valitse ryhmä (A, B tai C). Pääsalamalla voidaan ohjata enintään 18:aa salamalaitetta millä tahansa yhdistelmällä.

 5. C/f: Sommittele kuva.

  Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja salamalaitteiden mukana toimitetuista ohjeista. Sen jälkeen kun olet järjestellyt laitteet, paina i-painiketta salaman tietojen näytössä (0 Salama-asetusten muuttaminen) ja valitse c Salamatesti koelaukaistaksesi salamalaitteet ja varmistaaksesi, että ne toimivat normaalisti.

 6. C: Ota valokuva.

Etäsarja

Kun tämä asetus on valittu, salamalaitteet välähtävät toistuvasti sulkimen ollessa auki, mikä tuottaa päällekkäisvalotustehosteen.

 1. C: Valitse Etäsarja.

  Valitse valokuvausvalikossa Etäsarja kohtaan Salaman ohjaus > Salaman etäohjaus.

 2. C: Valitse Etäsarjan asetukset.

  Korosta Etäsarjan asetukset salaman ohjausnäytössä ja paina 2.

 3. C: Säädä salama-asetuksia.

  Valitse salaman teho (Teho), montako kertaa salamalaitteet välähtävät (Väläykset) ja montako kertaa sekunnissa salamalaitteet välähtävät (Taajuus).

  Ota valitut ryhmät käyttöön tai pois käytöstä. Ota valittu ryhmä käyttöön valitsemalla ON (PÄÄLLÄ) ja pois käytöstä valitsemalla – –.

 4. f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.

  Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A–F). Pääsalamalla voidaan ohjata enintään 18:aa salamalaitetta millä tahansa yhdistelmällä.

 5. C/f: Sommittele kuva.

  Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja salamalaitteiden mukana toimitetuista ohjeista. Sen jälkeen kun olet järjestellyt laitteet, paina i-painiketta salaman tietojen näytössä (0 Salama-asetusten muuttaminen) ja valitse c Salamatesti koelaukaistaksesi salamalaitteet ja varmistaaksesi, että ne toimivat normaalisti.

 6. C: Ota valokuva.

Varusteluistiin kiinnitetyn salamalaitteen lisääminen

Radio-ohjatut salamalaitteet voidaan yhdistää mihin tahansa seuraavista kameran varusteluistiin kiinnitettävistä salamalaitteista:

 • SB-5000: Ennen kuin kiinnität salamalaitteen, aseta se radio-ohjattuun pääsalamatilaan (d-kuvake tulee näkyviin näytön vasempaan yläkulmaan) ja valitse ryhmä tai aseta salaman ohjaustilaksi etäsarja. Heti kun laite on kiinnitetty, asetuksia voi säätää salamalaitteen painikkeilla tai kameran valikoiden kohdassa Ryhmäsalama-asetukset > Pääsalama tai Etäsarjan asetukset -asetuksen kohdassa ”M”.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Määritä salama itsenäistä käyttöä varten ja säädä salama-asetuksia käyttämällä salamalaitteen painikkeita.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Kiinnitä laite kameraan ja säädä asetuksia käyttämällä kameran asetusta Ryhmäsalama-asetukset > Pääsalama.