Etäsalamalaitteita voidaan ohjata kameran varusteluistiin kiinnitettyjen ja pääsalamana toimivien lisävarusteena saatavien salamalaitteiden optisten signaalien kautta (optinen AWL; katso lisätietoja yhteensopivista salamalaitteista kohdasta ”Nikonin luova valaistusjärjestelmä”, 0 Nikonin luova valaistusjärjestelmä). Jos kyseessä oleva salamalaite on SB-5000 tai SB-500, asetuksia voidaan säätää kamerasta (katso alla); muissa tapauksissa asetuksia on säädettävä salamalaitteen painikkeilla laitteen mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti. Katso salamalaitteen mukana tulleista ohjeista lisätietoja salaman asemoinnista ja muista aiheista.

Optisen AWL:n käyttäminen SB-5000:n tai SB-500:n kanssa

Kiinnitä salamalaite kameran varusteluistiin ja valitse Optinen AWL kohtaan Salaman ohjaus > Langattoman salaman asetukset valokuvausvalikossa. Ryhmäsalama-asetuksia voi säätää asetuksella Salaman ohjaus > Salaman etäohjaus; SB-5000:n kohta Salaman etäohjaus sisältää myös asetukset Nopea langaton ohjaus ja Etäsarja.

SB-5000

Kun SB-5000 on kiinnitetty kameran varusteluistiin, Salaman ohjaus -asetuksia voidaan muuttaa myös salamalaitteen painikkeilla.

Ryhmäsalama

Valitse tämä asetus säätääksesi kunkin ryhmän asetuksia erikseen.

 1. C: Valitse Ryhmäsalama.

  Valitse valokuvausvalikossa Ryhmäsalama kohtaan Salaman ohjaus > Salaman etäohjaus.

 2. C: Valitse Ryhmäsalama-asetukset.

  Korosta Ryhmäsalama-asetukset salaman ohjausnäytössä ja paina 2.

 3. C: Säädä pääsalaman asetuksia.

  Valitse pääsalaman ja kunkin ryhmän salamalaitteiden salaman ohjaustila ja teho:

  • TTL: i-TTL- salaman ohjaus
  • qA: Automaattiaukko (käytettävissä vain yhteensopivien salamalaitteiden kanssa)
  • M: Valitse salaman teho käsin
  • – – (pois): Laitteet eivät välähdä, eikä salaman tehoa voi säätää

  Valitse pääsalaman kanava. Jos jokin etäsalamalaitteista on SB-500, on valittava kanava 3, mutta muissa tapauksissa voit valita minkä tahansa kanavista 1–4.

 4. f: Aseta etäsalamalaitteet pääsalaman kanssa samalle kanavalle.

  Aseta etäsalamalaitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle.

 5. f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.

  Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A, B tai C, tai jos pääsalamana on SB-500, A tai B). Vaikka käytettävien etäsalamalaitteiden määrää ei ole rajoitettu, käytännössä enimmäismäärä on kolme per ryhmä. Jos laitteita on tätä enemmän, etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee toimintaa.

 6. C/f: Sommittele kuva.

  Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja salamalaitteiden mukana toimitetusta dokumentaatiosta. Sen jälkeen kun olet järjestellyt laitteet, paina pääsalaman testipainiketta kokeillaksesi salamaa ja varmistaaksesi, että laitteet toimivat normaalisti. Salamalaitteita voi koelaukaista myös painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä (0 Salama-asetusten muuttaminen) ja valitsemalla kohdan c Salamatesti.

 7. C/f: Ota valokuva.

  Ota valokuva sen jälkeen, kun olet varmistanut, että kaikkien salamalaitteiden salaman valmiusvalot palavat.

Nopea langaton ohjaus (vain SB-5000)

Valitse tämä asetus säätääksesi ryhmien A ja B salaman korjauksen kokonaismäärää ja suhteellista tasapainoa sekä asettaaksesi samalla käsin ryhmän C tehon.

 1. C: Valitse Nopea langaton ohjaus.

  Valitse Nopea langaton ohjaus kohtaan Salaman ohjaus > Salaman etäohjaus valokuvausvalikossa.

 2. C: Valitse Nopean langatt. ohjauksen aset.

  Korosta Nopean langatt. ohjauksen aset. salaman ohjausnäytössä ja paina 2.

 3. C: Säädä salama-asetuksia.

  Valitse ryhmien A ja B välinen tasapaino.

  Säädä ryhmien A ja B salaman korjausta.

  Valitse ryhmän C laitteiden salaman ohjaustila ja salaman teho:

  • M: Valitse salaman teho käsin.
  • – –: Ryhmän C laitteet eivät välähdä.

  Valitse pääsalaman kanava. Jos jokin etäsalamalaitteista on SB-500, on valittava kanava 3, mutta muissa tapauksissa voit valita minkä tahansa kanavista 1–4.

 4. f: Aseta etäsalamalaitteet pääsalaman kanssa samalle kanavalle.

  Aseta etäsalamalaitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle.

 5. f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.

  Valitse ryhmä (A, B tai C). Vaikka käytettävien etäsalamalaitteiden määrää ei ole rajoitettu, käytännössä enimmäismäärä on kolme per ryhmä. Jos laitteita on tätä enemmän, etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee toimintaa.

 6. C/f: Sommittele kuva.

  Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja salamalaitteiden mukana toimitetusta dokumentaatiosta. Sen jälkeen kun olet järjestellyt laitteet, paina pääsalaman testipainiketta kokeillaksesi salamaa ja varmistaaksesi, että laitteet toimivat normaalisti. Salamalaitteita voi koelaukaista myös painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä (0 Salama-asetusten muuttaminen) ja valitsemalla kohdan c Salamatesti.

 7. C/f: Ota valokuva.

  Ota valokuva sen jälkeen, kun olet varmistanut, että kaikkien salamalaitteiden salaman valmiusvalot palavat.

Etäsarja (vain SB-5000)

Kun tämä asetus on valittu, salamalaitteet välähtävät toistuvasti sulkimen ollessa auki, mikä tuottaa päällekkäisvalotustehosteen.

 1. C: Valitse Etäsarja.

  Valitse valokuvausvalikossa Etäsarja kohtaan Salaman ohjaus > Salaman etäohjaus.

 2. C: Valitse Etäsarjan asetukset.

  Korosta Etäsarjan asetukset salaman ohjausnäytössä ja paina 2.

 3. C: Säädä salama-asetuksia.

  Valitse salaman teho (Teho), montako kertaa salamalaitteet välähtävät (Väläykset) ja montako kertaa sekunnissa salamalaitteet välähtävät (Taajuus).

  Ota valitut ryhmät käyttöön tai pois käytöstä. Ota valittu ryhmä käyttöön valitsemalla ON (PÄÄLLÄ) ja pois käytöstä valitsemalla – –.

  Valitse pääsalaman kanava. Jos jokin etäsalamalaitteista on SB-500, on valittava kanava 3, mutta muissa tapauksissa voit valita minkä tahansa kanavista 1–4.

 4. f: Aseta etäsalamalaitteet pääsalaman kanssa samalle kanavalle.

  Aseta etäsalamalaitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle.

 5. f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.

  Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A, B tai C). Vaikka käytettävien etäsalamalaitteiden määrää ei ole rajoitettu, käytännössä enimmäismäärä on kolme per ryhmä. Jos laitteita on tätä enemmän, etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee toimintaa.

 6. C/f: Sommittele kuva.

  Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja salamalaitteiden mukana toimitetusta dokumentaatiosta. Sen jälkeen kun olet järjestellyt laitteet, paina pääsalaman testipainiketta kokeillaksesi salamaa ja varmistaaksesi, että laitteet toimivat normaalisti. Salamalaitteita voi koelaukaista myös painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä (0 Salama-asetusten muuttaminen) ja valitsemalla kohdan c Salamatesti.

 7. C/f: Ota valokuva.

  Ota valokuva sen jälkeen, kun olet varmistanut, että kaikkien salamalaitteiden salaman valmiusvalot palavat.

Optinen AWL

Sijoita etäsalamalaitteiden anturi-ikkunat niin, että ne poimivat pääsalaman valon (ole erityisen huolellinen, jos kameraa ei ole kiinnitetty jalustalle). Varmista, ettei etäsalamalaitteista pääse suoraa valoa tai voimakkaita heijastuksia kameran objektiiviin (TTL-tilassa) tai etäsalamalaitteiden valokennoihin (qA-tila), koska ne voivat häiritä valotusta. Jotta pääsalaman lähettämät pienitehoiset ajastussalamat eivät näkyisi lyhyeltä etäisyydeltä otettavissa valokuvissa, käytä pientä ISO-herkkyyttä tai pientä aukkoa (suurta aukkoarvoa). Kun olet asettanut etäsalamalaitteet paikoilleen, ota testikuva ja tarkista tulos kameran näytöltä.