Käytä sivuvalitsinta ohjaussauvan tavoin valitaksesi tarkennuspisteen tai paina sen keskustaa lukitaksesi tarkennuksen ja/tai valotuksen.

Tarkennuspisteen valinta

Käytä sivuvalitsinta valitaksesi tarkennuspisteen kuvausnäytössä. Tarkennuspisteen valinta ei ole käytettävissä, kun automaattinen alue on valittu tarkennusaluetilaksi (0 Tarkennusaluetila).

Tarkennuspiste

Valotuksen lukitus

Paina sivuvalitsimen keskustaa lukitaksesi valotuksen nykyiseen asetukseen. Automaattivalotuksen lukitusta voidaan käyttää kuvien uudelleensommitteluun, kun kohde, joka ei ole valitun tarkennusalueen lopullisessa sommittelussa, on mitattu. Tämä on erityisen tehokasta käytettäessä pistemittausta tai keskustapainotteista mittausta.

Tarkennuksen lukitus

Kun AF-C on valittu tarkennustilaksi, voit lukita tarkennuksen nykyiseen kohteeseen painamalla sivuvalitsimen keskustaa. Kun käytät tarkennuksen lukitusta, valitse jokin muu tarkennusaluetila kuin automaattinen alue.

Tarkennuksen ja valotuksen lukitus

Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat käyttää tarkennuksen ja valotuksen lukitusta.

 1. Aseta tarkennus ja valotus.

  Sijoita kohde valittuun tarkennuspisteeseen ja aseta tarkennus ja valotus painamalla laukaisin puoleenväliin.

 2. Lukitse tarkennus ja valotus.

  Kun laukaisin on painettu puoleenväliin, paina sivuvalitsimen keskustaa lukitaksesi sekä tarkennuksen että valotuksen (AE-L-kuvake näytetään).

  Laukaisin

  Sivuvalitsin

 3. Sommittele valokuva uudelleen ja ota kuva.

  Tarkennus pysyy lukittuna kuvien välillä, jos laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin (AF-S) tai sivuvalitsimen keskustaa pidetään painettuna, joten samoilla tarkennusasetuksilla voi ottaa useita valokuvia peräkkäin.

Älä muuta kameran ja kohteen välistä etäisyyttä, kun tarkennus on lukittu. Jos kohde liikkuu, tarkenna uudelleen uudelta etäisyydeltä.

AF-S

Kun AF-S on valittu tarkennustilaksi, tarkennus lukittuu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin (tarkennus lukittuu myös silloin, kun sivuvalitsimen keskustaa pidetään painettuna).

Valotuksen lukitus laukaisimella

Jos Päällä (painetaan puoleenväliin) on valittu mukautettuun asetukseen c1 (Valotuslukitus laukaisimella), valotus lukittuu, kun laukaisinta painetaan puoleenväliin.