Tässä luvussa kuvataan peruskuvauksen ja -toiston asetukset.