i-painikkeen painaminen tuo esiin i-valikon, joka on valittuna olevassa tilassa usein käytettyjen asetusten valikko.