Kameraa voidaan käyttää yhden tai useamman etäsalamalaitteen kanssa (kehittynyt langaton valaistus tai AWL). Katso lisätietoja kameran varusteluistiin kiinnitystä salamalaitteesta kohdasta ”Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla” (0 Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla).

Tässä luvussa kuvatut toiminnot, joihin liittyy kameraan liitettävä lisävaruste, on ilmaistu C-kuvakkeella, ja etäsalamalaitteisiin liittyvät toiminnot f-kuvakkeella. Katso lisätietoja kuvakkeesta f salamalaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.