Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό κλείστρο κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ζωντανής προβολής για να σβήσετε τους ήχους του κλείστρου και να εξαλείψετε τους κραδασμούς που παράγονται από το μηχανικό κλείστρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Το ηλεκτρονικό κλείστρο (Αθόρυβη φωτογραφία ζωντανής προβολής)" ( The Electronic Shutter (Silent Live View Photography) ).