Bruk dette elementet til å finjustere eksponeringsverdien valgt av kameraet; eksponeringen kan finjusteres separat for hver målemetode. Eksponeringen kan justeres opp for lysere eksponeringer eller ned for mørkere eksponeringer i området +1 til -1 EV i trinn på 1 / 6 EV. Standard er 0.

Finjustering av eksponering
  • Uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling b5 [ Finjuster optimal eksponering ], vil ikke eksponeringskompensasjonsikonet ( E ) vises. Den eneste måten å finne ut hvor mye eksponering som er endret, er å se mengden i finjusteringsmenyen for egendefinert innstilling b5.

  • De valgte verdiene påvirkes ikke av to-knapps tilbakestillinger.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film