Juster innstillinger for bruk når kameraet er koblet til en enhet som gir plasseringsdata, nemlig en GPS mottaker eller en smartenhet som kjører SnapBridge -appen. For mer informasjon om SnapBridge , se appens elektroniske hjelp.

Alternativ

Beskrivelse

[ Standby timer ]

Hvis [ Aktiver ] velges når en GPS mottaker er tilkoblet, vil eksponeringsmålerne slå seg av automatisk hvis ingen operasjoner utføres i perioden spesifisert med egendefinert innstilling c2 [ Standby-timer ]. Batteriforbruket reduseres.

[ Posisjon ]

Se posisjonsdataene fra GPS mottakeren eller smartenheten. Elementene som vises varierer med kilden.

[ Still klokken fra satellitt ]

Velg [ Ja ] for å synkronisere kameraklokken med tiden rapportert av GPS enheten.