Velg en mappe for avspilling.

Alternativ

Beskrivelse

(Mappenavn)

Bilder i alle mapper med det valgte navnet vil være synlige under avspilling. Mapper kan gis nytt navn ved å bruke alternativet [ Lagringsmappe ] > [ Gi nytt navn ] i fotoopptaksmenyen.

[ Alle ]

Bilder i alle mapper vil være synlige under avspilling.

[ Gjeldende ]

Bare bilder i gjeldende mappe vil være synlige under avspilling.