Velg bildet som vises etter at et bilde er slettet.

Alternativ

Beskrivelse

S

[ Vis neste ]

  • Følgende bilde vises.

  • Hvis det slettede bildet var det siste bildet, vil det forrige bildet vises.

T

[ Vis forrige ]

  • Det forrige bildet vises.

  • Hvis det slettede bildet var det første bildet, vil det neste bildet vises.

U

[ Fortsett som før ]

  • Hvis du rullet gjennom bildene i den rekkefølgen som ble tatt opp, vil følgende bilde vises som beskrevet for [ Vis neste ].

  • Hvis du rullet gjennom bildene i omvendt rekkefølge, vil neste bilde vises som beskrevet for [ Vis forrige ].