Se en lysbildefremvisning; bildene vises i den rekkefølgen som er tatt opp. Bildene i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] ( Avspillingsmappe ) vises én etter én i den rekkefølgen som er tatt opp.

Alternativ

Beskrivelse

[ Start ]

Start lysbildefremvisningen.

[ Bildetype ]

  • Velg type bilde som vises.

  • Velg [ Etter vurdering ] for å vise kun bilder med utvalgte vurderinger. Marker vurderinger og trykk på 2 for å velge ( M ) eller velge bort ( U ).

[ Bildeintervall ]

Velg hvor lenge hvert bilde skal vises.

Vise lysbildefremvisninger

For å starte lysbildefremvisningen, uthev [ Start ] og trykk på J

Følgende operasjoner kan utføres mens forestillingen pågår:

Til

Beskrivelse

Hopp tilbake/hopp fremover

Trykk 4 for å gå tilbake til forrige bilde, 2 for å hoppe til neste bilde.

Se ytterligere bildeinformasjon

Hvis mer enn én side med bildeinformasjon er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen, kan du trykke på 1 eller 3 under avspilling på full skjerm for å velge informasjonen som skal vises.

Pause

Trykk på J for å sette lysbildefremvisningen på pause. For å starte på nytt, uthev [ Restart ] og trykk på J .

Juster volumet

Trykk på X ( T ) for å øke volumet, W ( Y ) for å redusere.

Gå ut til avspillingsmenyen

Trykk på G for å avslutte lysbildefremvisningen og gå tilbake til avspillingsmenyen.

Gå ut til avspillingsmodus

Trykk på K for å avslutte lysbildefremvisningen og avslutte for avspilling.

Avslutt til opptaksmodus

Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

En dialogboks vises når forestillingen avsluttes. For å starte på nytt, uthev [ Restart ] og trykk på J . For å avslutte showet, uthev [ Avslutt ] og trykk på J