Vurder bilder.

  • Marker bilder med multivelgeren.

  • Hold nede W ( Y )-knappen og trykk 1 eller 3 for å velge en vurdering fra null til fem stjerner, eller velg d for å markere bildet som en kandidat for senere sletting.

  • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold inne X ( T )-knappen.

  • Trykk J for å lagre endringene.