Korpus aparatu

1

Gniazdo akcesoriów (do opcjonalnej lampy błyskowej)

2

Pokrętło trybu wyzwalania migawki ( Pokrętło trybu wyzwalania )

3

Zwolnienie blokady pokrętła trybu zwolnienia ( Wybór trybu zwolnienia )

4

Zwolnienie blokady pokrętła trybu ( przy użyciu pokrętła trybu )

5

Oczko na pasek aparatu ( Mocowanie paska )

6

Pokrętło trybu ( Pokrętło trybu )

7

Przycisk nagrywania filmu ( Nagrywanie filmów (tryb b ) )

8

Przycisk S ( Q ) ( Przycisk S ( Q ) )

9

Podrzędne pokrętło sterowania

10

Przełącznik zasilania ( przełącznik zasilania )

11

Spust migawki ( Robienie zdjęć (tryb b ) )

12

Przycisk E ( Przycisk E )

13

E (znak płaszczyzny ogniskowej)

14

Główne pokrętło poleceń

15

Panel sterowania ( Panel sterowania , Panel sterowania )

1

Lampka samowyzwalacza

2

Mikrofon stereofoniczny ( Nagrywanie filmów (tryb b ) )

3

Przycisk c ( Y ) ( Przycisk N ( Y ) )

4

Przycisk BKT ( Przycisk BKT )

5

Osłona złącza audio

6

Osłona złącza zacisków akcesoriów

7

Osłona złączy USB i HDMI

8

Przycisk zwalniania obiektywu ( Odłączanie soczewek )

9

Przycisk trybu AF ( Przycisk trybu AF )

10

Selektor trybu ostrości ( Selektor trybu ostrości )

11

Znak mocowania obiektywu ( Mocowanie obiektywu )

12

Lustro ( czyszczenie )

13

Dźwignia sprzęgająca licznika

14

Osłona złącza zasilania ( Podłączanie złącza zasilania i zasilacza sieciowego )

15

Złącze do mikrofonów zewnętrznych ( inne kompatybilne akcesoria )

16

Złącze słuchawek

17

Terminal akcesoriów ( inne kompatybilne akcesoria )

18

Złącze USB

19

Złącze HDMI

1

Styki procesora

2

Mocowanie obiektywu ( Mocowanie obiektywu )

3

Gniazdo statywu

4

Sprzęgło AF

5

Przycisk Fn ( Przycisk Fn )

6

Pokrywa komory akumulatora

7

Zatrzask pokrywy komory akumulatora

8

Osłona gniazda karty pamięci ( Wkładanie kart pamięci )

9

Przycisk Pv ( Przycisk Pv )

10

Osłona korpusu ( Mocowanie obiektywu )

1

Okular wizjera ( Pokrętło regulacji dioptrii )

2

Gumowa muszla oczna

3

Sterowanie korekcją dioptrii ( Pokrętło regulacji dioptrii )

4

Wybierak podglądu na żywo ( Kadrowanie zdjęć na monitorze (Podgląd na żywo) , Nagrywanie filmów (tryb b ) )

5

a ( Kadrowanie zdjęć na monitorze (podgląd na żywo) , Nagrywanie filmów (tryb b ) )

6

Przycisk AF-ON ( Przycisk AF-ON )

7

A ( Przycisk A )

8

Wybierak wielofunkcyjny ( Korzystanie z menu )

9

Przycisk J ( Korzystanie z menu )

10

Blokada wybieraka ostrości

11

Głośnik

12

Lampka dostępu do karty pamięci ( Wkładanie kart pamięci , Robienie zdjęć (tryb b ) )

13

przycisk i ( Przycisk i (menu i ) )

14

Odchylany monitor ( Monitor , Sterowanie dotykowe )

15

Przycisk R ( Przycisk R )

16

Przycisk W ( Y ) ( Przycisk W ( Y ) )

17

Przycisk X ( T ) ( Przycisk X ( T )

18

Przycisk Q / g ( U ) ( Przycisk Q / g ( U ) )

19

Przycisk G ( Przycisk G )

20

Lampka ładowania ( Ładowanie zasilaczy sieciowych )

21

Przycisk K ( Odtwarzanie )

22

Przycisk O ( Q ) ( Usuwanie niechcianych zdjęć )

Osłony złączy

Pamiętaj, aby zamknąć pokrywy, gdy złącza nie są używane. Ciała obce w złączach mogą spowodować nieprawidłowe działanie.

Mówca

Bliskość głośnika może spowodować uszkodzenie danych przechowywanych na kartach z paskiem magnetycznym lub innych tego typu magnetycznych urządzeniach magazynujących. Trzymaj magnetyczne urządzenia pamięci masowej z dala od głośnika.

Monitor

Kąt monitora można regulować w sposób pokazany na ilustracji.

Numer seryjny

Numer seryjny produktu znajduje się za monitorem.

Pochylanie monitora
 • Delikatnie obróć monitor w granicach zawiasów. Nie używaj siły; nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie aparatu lub monitora.

 • Nie dotykaj obszaru z tyłu monitora. Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie dotknąć pokazanego obszaru. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

 • Nie dopuszczaj do kontaktu cieczy z wewnętrzną powierzchnią monitora. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

 • Jeśli nie używasz monitora do kadrowania zdjęć, zalecamy trzymanie monitora w pozycji przechowywania.

 • Nie podnosić ani nie przenosić aparatu trzymając za monitor. Niezastosowanie się do tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie aparatu.

 • Kiedy aparat jest zamontowany na statywie, należy uważać, aby monitor nie dotykał statywu.

Przełącznik zasilania

Aby włączyć aparat, obróć włącznik zasilania do pozycji „ON”, jak pokazano. Powrót przełącznika do pozycji „OFF” powoduje wyłączenie aparatu.

Podświetlacz LCD

Obrócenie włącznika zasilania w położenie D włącza podświetlenie panelu sterowania (podświetlenie LCD). Podświetlenie pozostanie włączone przez kilka sekund po zwolnieniu włącznika zasilania. Podświetlenie wyłącza się po ponownym obróceniu przełącznika w położenie D lub zwolnieniu migawki.

Panel sterowania

Przy ustawieniach domyślnych na panelu sterowania pojawiają się następujące wskaźniki. Pełna lista wskaźników, które mogą być wyświetlane, znajduje się w części „Wyświetlacze aparatu” ( Wyświetlacze aparatu ) w „Uwagach technicznych”.

1

Szybkość migawki

2

Otwór

3

Ikona karty pamięci (gniazdo 1; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

4

Ikona karty pamięci (gniazdo 2; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

5

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

6

Liczba pozostałych zdjęć ( Wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć , Pojemność karty pamięci )

7

Czułość ISO ( Przycisk S ( Q ) )

8

Wskaźnik czułości ISO ( Przycisk S ( Q ) )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Włączanie automatycznej kontroli czułości ISO )

9

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

10

Pomiar ( Przycisk W ( Y ) )

Wyświetlacz wyłączonej kamery

Jeżeli aparat zostanie wyłączony z włożonym akumulatorem, na panelu sterowania wyświetli się ikona karty pamięci oraz liczba pozostałych zdjęć. W rzadkich przypadkach na niektórych kartach pamięci ikona karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć mogą nie być wyświetlana, gdy aparat jest wyłączony, nawet jeśli włożona jest bateria. Informacje te zostaną wyświetlone po włączeniu aparatu.

Wizjer

Przy ustawieniach domyślnych w wizjerze pojawiają się następujące wskaźniki. Pełna lista wskaźników, które mogą być wyświetlane, znajduje się w części „Wyświetlacze aparatu” ( Wyświetlacze aparatu ) w „Uwagach technicznych”.

1

Nawiasy obszaru AF ( Robienie zdjęć (tryb b ) )

2

Pomiar ( Przycisk W ( Y ) )

3

Szybkość migawki

4

Otwór

5

Wskaźnik czułości ISO ( Przycisk S ( Q ) )

6

Czułość ISO ( Przycisk S ( Q ) )

7

Liczba pozostałych zdjęć ( Wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć , Pojemność karty pamięci )

8

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Włączanie automatycznej kontroli czułości ISO )

9

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

Wizjer

Gdy bateria się wyczerpie lub nie zostanie włożona żadna bateria, wyświetlacz w wizjerze zostanie przyciemniony. Po włożeniu naładowanego akumulatora wyświetlacz powróci do normalnego stanu.

Ekstremalne temperatury

Jasność wyświetlacza panelu kontrolnego i wizjera zmienia się w zależności od temperatury, a czas reakcji może się skrócić w przypadku niskiej temperatury; wyświetlacze powrócą do normalnego stanu w temperaturze pokojowej.

Zakryj wizjer
 • Robiąc zdjęcia bez przykładania oka do wizjera, załóż dołączoną do aparatu pokrywkę okularu, aby światło wpadające przez wizjer nie pojawiało się na zdjęciach ani nie zakłócało ekspozycji.

 • Zdejmij gumową muszlę oczną ( q ) i włóż dołączoną do zestawu pokrywkę okularu zgodnie z ilustracją ( w ). Podczas zdejmowania gumowej muszli okularu mocno trzymaj aparat.

Sterowanie korekcją dioptrii

Z okiem skierowanym w stronę wizjera, obracaj regulator dioptrii, aż obraz w wizjerze będzie ostry.

Wizjer nie ma ostrości

Wizjer w ostrości

Wyświetlanie podglądu na żywo (zdjęcia/filmy)

Naciśnij przycisk a , aby wyświetlić widok przez obiektyw na monitorze. Obróć wybierak podglądu na żywo w położenie C , aby robić zdjęcia, lub w położenie 1 , aby nagrywać filmy.

Fotografia z podglądem na żywo

Przy ustawieniach domyślnych na monitorze pojawiają się następujące wskaźniki. Pełna lista wskaźników, które mogą być wyświetlane, znajduje się w części „Wyświetlacze aparatu” w „Uwagach technicznych” ( Wyświetlacze aparatu ).

1

Tryb strzelania ( Pokrętło trybu )

2

Nawiasy pola AF ( Kadrowanie zdjęć na monitorze (podgląd na żywo) )

3

Tryb autofokusa ( Przycisk trybu AF )

4

Tryb pola AF ( Wybieranie trybu pola AF )

5

Aktywna funkcja D-Lighting

6

Ustaw Picture Control

7

Balans bieli ( Przycisk Q / g ( U ) )

8

Obszar obrazu

9

Rozmiar obrazu ( Wybieranie rozmiaru obrazu )

10

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

11

ikona i ( Przycisk i (menu i ) )

12

AF ze śledzeniem obiektu

13

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

14

Liczba pozostałych zdjęć ( Wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć , Pojemność karty pamięci )

15

Czułość ISO ( Przycisk S ( Q ) )

16

Wskaźnik czułości ISO ( Przycisk S ( Q ) )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Włączanie automatycznej kontroli czułości ISO )

17

Otwór

18

Szybkość migawki

19

Pomiar ( Przycisk W ( Y ) )

20

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

21

Fotografowanie dotykowe ( Sterowanie dotykowe , menu Fotografia i )

Kino

1

Wskaźnik nagrywania ( Nagrywanie filmów (tryb b ) )

Wskaźnik „Brak filmu”.

2

Pozostały czas ( Nagrywanie filmów (tryb b ) )

3

Rozmiar klatki i szybkość/jakość obrazu

4

Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia; wybór trybu wyzwalania )

5

AF ze śledzeniem obiektu

6

Poziom głośności ( Nagrywanie filmów (tryb b ) )

7

Czułość mikrofonu

8

Pasmo przenoszenia

9

Nawiasy pola AF ( Nagrywanie filmów (tryb b ) )

Sterowanie dotykowe

Ustawianie ostrości i zwalnianie migawki

 • Dotknij monitora podczas podglądu na żywo, aby ustawić ostrość na wybranym punkcie (dotykowy AF).

 • Podczas fotografowania migawka zostanie wyzwolona po oderwaniu palca od wyświetlacza (migawka dotykowa).

 • Ustawienia dotykowego AF można dostosować, dotykając ikony W

Dostosowywanie ustawień

 • Stuknij podświetlone ustawienia na wyświetlaczu.

 • Następnie możesz wybrać żądaną opcję, dotykając ikon lub suwaków.

 • Stuknij Z lub naciśnij J , aby wybrać wybraną opcję i powrócić do poprzedniego ekranu.

Odtwarzanie nagranego dźwięku

 • Przesuń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić inne zdjęcia podczas odtwarzania na pełnym ekranie.

 • W trybie odtwarzania pełnoekranowego dotknięcie dolnej części wyświetlacza powoduje wyświetlenie paska przechodzenia między klatkami. Przesuń palec w lewo lub w prawo po pasku, aby szybko przewinąć do innych zdjęć.

 • Aby powiększyć zdjęcie wyświetlane w widoku pełnoekranowym, użyj gestu rozciągnięcia lub dwukrotnie dotknij wyświetlacza. Po powiększeniu możesz dostosować współczynnik powiększenia, używając gestów rozciągania, aby powiększyć, i gestów szczypania, aby pomniejszyć.

 • Użyj gestów przesuwania, aby wyświetlić inne części obrazu podczas powiększania.

 • Dwukrotne szybkie dotknięcie wyświetlacza podczas działania zoomu powoduje jego anulowanie.

 • Aby „pomniejszyć” widok do widoku miniatur, użyj gestu szczypania podczas odtwarzania pełnoekranowego. Użyj funkcji szczypania i rozciągania, aby wybrać liczbę wyświetlanych obrazów spośród 4, 9 i 72 klatek.

 • Użycie gestu szczypania podczas wyświetlania 72 klatek powoduje wybranie odtwarzania kalendarza. Użyj gestu rozciągnięcia, aby powrócić do wyświetlania 72 klatek.

Oglądanie filmów

 • Filmy są oznaczone ikoną 1 ; aby rozpocząć odtwarzanie, dotknij przewodnika ekranowego.

 • Dotknij wyświetlacza, aby wstrzymać. Stuknij ponownie, aby wznowić.

 • Stuknij Z , aby wyjść do odtwarzania pełnoekranowego.

Menu i

 • Dotknięcie ikony i podczas podglądu na żywo powoduje wyświetlenie menu i ( Przycisk i (menu i ) ).

 • Stuknij elementy, aby wyświetlić opcje.

Wpis tekstowy

 • Gdy wyświetlana jest klawiatura, możesz wprowadzać tekst, dotykając klawiszy.

  1

  Obszar wyświetlania tekstu

  2

  Obszar klawiatury

  3

  Wybór klawiatury

 • Aby ustawić kursor, dotknij e lub f lub dotknij bezpośrednio w obszarze wyświetlania tekstu.

 • Aby przełączać się między klawiaturami zawierającymi wielkie i małe litery oraz klawiaturami z symbolami, dotknij przycisku wyboru klawiatury.

Nawigacja po menu

 • Po naciśnięciu przycisku G w celu wyświetlenia menu możesz przesuwać w górę lub w dół, aby przewijać.

 • Kliknij ikonę menu, aby wybrać menu.

 • Dotykaj elementów menu, aby wyświetlić opcje. Następnie możesz wybrać żądaną opcję, dotykając ikon lub suwaków.

 • Aby wyjść bez zmiany ustawień, dotknij Z .

Ekran dotykowy
 • Ekran dotykowy reaguje na elektryczność statyczną. Może nie reagować po dotknięciu paznokciami lub rękami w rękawiczkach.

 • Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami.

 • Nie używaj nadmiernej siły.

 • Ekran może nie reagować, jeśli zostanie pokryty folią ochronną innej firmy.

 • Ekran może nie reagować w przypadku jednoczesnego dotknięcia w wielu miejscach.

Włączanie lub wyłączanie sterowania dotykowego

Sterowanie dotykowe można włączyć lub wyłączyć za pomocą pozycji [ Sterowanie dotykowe ] w menu ustawień.