Przycisk AF-ON może być używany do ustawiania ostrości w trybie autofokusa.

  • Możesz wybrać rolę przypisaną do przycisku AF-ON . Użyj ustawień osobistych f3 [ Osobiste elementy sterujące ] i g2 [ Osobiste elementy sterujące ] w menu ustawień osobistych, aby wybrać role pełnione przez przycisk odpowiednio podczas fotografowania i nagrywania filmów.