Obszar obrazu można wybrać za pomocą pozycji [ Obszar obrazu ] > [ Wybierz obszar obrazu ] w menu nagrywania filmów. Wybierz [ FX ], aby nagrywać filmy w tak zwanym „formatach filmów opartych na FX”, [ DX ], aby nagrywać w „formatach filmów opartych na DX”. Różnice między nimi zilustrowano poniżej.

  • Rozmiary rejestrowanych obszarów to około 35,9 × 20,2 mm (format filmu oparty na FX) i 23,5 × 13,2 mm (format filmu oparty na DX). Filmy zarejestrowane przy użyciu obiektywu formatu DX i opcji [ Wł. ] wybranej dla [ Obszar obrazu ] > [ Autom. przycięcie DX ] w menu nagrywania filmów są nagrywane w formacie filmowym opartym na DX.

  • Włączenie elektronicznej redukcji drgań przez wybranie opcji [ ] dla [ Elektroniczna VR ] w menu nagrywania filmów zmniejsza rozmiar kadru, nieznacznie zwiększając widoczną ogniskową.