Aby zatrzymać obiektyw do wybranej przysłony i wyświetlić podgląd głębi ostrości podczas fotografowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Pv.

  • Opcjonalne lampy błyskowe zgodne z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS) firmy Nikon będą emitować błysk modelujący. Błysk modelujący można wyłączyć, wybierając opcję [ Wył. ] dla ustawienia osobistego e5 [ Błysk modelujący ].

  • Możesz wybrać rolę przypisaną do przycisku Pv. Użyj ustawień osobistych f3 [ Osobiste elementy sterujące ] i g2 [ Osobiste elementy sterujące ] w menu ustawień osobistych, aby wybrać role pełnione przez przycisk odpowiednio podczas fotografowania i nagrywania filmów.

Przycisk Pv

Przycisk Pv może być wyłączony w niektórych trybach fotografowania lub w określonych warunkach.