Pozycja [ Rozmiar klatki/szybkość klatek ] w menu nagrywania filmów służy do wyboru rozmiaru klatki filmu (w pikselach) i szybkości klatek. Możesz także wybrać jedną z dwóch opcji [ Jakość filmu ]: [ Wysoka jakość ] i [ Normalna ]. Te opcje łącznie określają maksymalną szybkość transmisji i czas nagrywania, jak pokazano w poniższej tabeli.

Rozmiar klatki/liczba klatek 1

Maks. szybkość transmisji (Mb/s)

Maks. czas nagrania

Wysoka jakość

Normalna

r

[ 3840 × 2160; 30p ] 2

144

3

29 min. 59 s 6

s

[ 3840 × 2160; 25p ] 2

t

[ 3840 × 2160; 24p ] 2

w

[ 1920 × 1080; 120p ] 4, 5

x

[ 1920 × 1080; 100p ] 4, 5

y/y

[ 1920 × 1080; 60p ]

56

28

z/z

[ 1920 × 1080; 50p ]

1 / 1

[ 1920 × 1080; 30p ]

28

14

2/2

[ 1920 × 1080; 25p ]

3/3

[ 1920 × 1080; 24p ]

A

[ 1920 × 1080; 30p ×4 (zwolnione tempo) ] 4, 5, 7

36

3

3 min.

B

[ 1920 × 1080; 25p ×4 (zwolnione tempo) ] 4, 5, 7

C

[ 1920 × 1080; 24p × 5 (zwolnione tempo) ] 4, 5, 7

29

 1. Rzeczywista liczba klatek na sekundę dla wartości wymienionych jako 120p, 60p, 30p i 24p to odpowiednio 119,88 kl./s, 59,94 kl./s, 29,97 kl./s i 23,976 kl./s.

 2. Nagrywaj filmy w rozdzielczości 4K UHD.

 3. [ Jakość filmu ] ustalona na [ Wysoka jakość ].

 4. Obszar obrazu ustalony na [ FX ]; Wykrywanie twarzy nie jest włączone w trybie pola AF [ Auto-obszar AF ].

 5. Filmy l lub e z wybraną opcją 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p lub 1920 × 1080 zwolnione tempo będą nagrywane z następującymi rozmiarami klatek i szybkościami:

  • [ 1920 × 1080; 120p ] lub [ 1920 × 1080; wybrane 30p ×4 (zwolnione tempo) ]: nagrane w rozdzielczości [ 1920 × 1080; 30p ]

  • [ 1920 × 1080; 100p ] lub [ 1920 × 1080; wybrane 25p ×4 (zwolnione tempo) ]: nagrane w rozdzielczości [ 1920 × 1080; 25p ]

  • [ 1920 × 1080; wybrane 24p ×5 (zwolnione tempo) ]: nagrane w rozdzielczości [ 1920 × 1080; 24p ]

 6. Każdy film może być nagrany w maksymalnie 8 plikach o wielkości do 4 GB każdy. Liczba plików i długość każdego pliku różnią się w zależności od opcji wybranej dla [ Jakość filmu ] w menu nagrywania filmów. Filmy nagrane na kartach pamięci sformatowanych w aparacie będą jednak nagrywane jako pojedynczy plik niezależnie od rozmiaru, jeśli karta ma pojemność powyżej 32 GB.

 7. Zobacz „Filmy w zwolnionym tempie” ( Filmy w zwolnionym tempie ).