Użyj pokrętła trybu, aby wybrać tryb fotografowania. Wybierz, czy ręcznie dostosować czas otwarcia migawki i/lub przysłonę, czy pozostawić aparat pod kontrolą.

Korzystanie z pokrętła trybu

Naciśnij zwolnienie blokady pokrętła trybu i obróć pokrętło trybu, aby wybrać jeden z następujących trybów:

Tryb

Opis

b

Automatyczny

Prosty tryb „wyceluj i zrób zdjęcie”, który pozostawia aparatowi kontrolę nad ustawieniami ( Robienie zdjęć (tryb b ) , Nagrywanie filmów (tryb b ) ).

P

Zaprogramowane auto

Aparat ustawia czas otwarcia migawki i przysłonę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.

S

Automatyka z preselekcją czasu

Ty wybierasz czas otwarcia migawki; aparat dobiera przysłonę w celu uzyskania najlepszych wyników.

A

Automatyka z preselekcją przysłony

Ty wybierasz przysłonę; aparat dobiera czas otwarcia migawki w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

m

podręcznik

Kontrolujesz zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę. Ustaw czas otwarcia migawki na „bulb” lub „time” dla długich ekspozycji.

U1/U2

Tryby ustawień użytkownika

Przypisz często używane ustawienia do tych pozycji. Ustawienia można przywołać po prostu obracając pokrętłem trybu.

EFEKT

Tryb efektów specjalnych

Rób zdjęcia z dodanymi efektami specjalnymi.