Użyj pokrętła trybu, aby wybrać tryb fotografowania. Wybierz, czy chcesz ręcznie dostosować czas otwarcia migawki i/lub przysłonę, czy też pozostawić kontrolę nad aparatem.

Korzystanie z pokrętła trybu

Naciśnij przycisk zwalniający blokadę pokrętła trybu i obróć pokrętło trybu, aby wybrać jeden z następujących trybów:

Tryb

Opis

b

Automatyczny

Prosty tryb „wyceluj i zrób zdjęcie”, w którym aparat sam decyduje o ustawieniach ( Robienie zdjęć (tryb b ) , Nagrywanie filmów (tryb b ) ).

P

Zaprogramowany automat

Aparat ustawia czas otwarcia migawki i przysłonę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.

S

Automatyka z preselekcją czasu

Ty wybierasz czas otwarcia migawki; aparat wybiera przysłonę w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

A

Automatyka z preselekcją przysłony

Ty wybierasz przysłonę; aparat wybiera czas otwarcia migawki w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

M

podręcznik

Kontrolujesz zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę. W przypadku długich ekspozycji ustaw czas otwarcia migawki na „bulb” lub „czas”.

U1/U2

Tryby ustawień użytkownika

Przypisz często używane ustawienia do tych pozycji. Ustawienia można przywołać po prostu obracając pokrętło trybu.

EFEKT

Tryb efektów specjalnych

Rób zdjęcia z dodatkowymi efektami specjalnymi.